cart
0
Member photo

Mgr. Dr. phil Viktor Velek, Ph.D.

E-mail: vvelek@mua.cas.cz

Telefon: +420 286 010 526

Místnost: HC 306

Specializace

 • T. G. Masaryk
 • Dějiny vědeckých institucí v Československu po roce 1952

Týmy

Vzdělání

 • 2010: Ph.D., Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
 • 2008: Dr. Phil., Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Universität Wien, Vídeň
 • 2001: Mgr., Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice

Badatelské zaměření

Výzkum druhého života Mistra Jana Husa a husitství v hudební kultuře 19. a 20. století; hudební podoba českých historických národních tradic a fenoménů (např. hudební tradice svatováclavská, Karel IV. v hudbě, J. A. Komenský a jeho druhý život v hudbě, slovanská vzájemnost, hymna Kde domov můj); hudební život vídeňských Čechů a Slovanů v 19. a 20. století; společná hudební historie Čechů a Lužických Srbů; hudební migrace

Výzkumné projekty od r. 2010:

Pedagogická činnost od r. 2010:

 • 2013-2014: Západomoravská vysoká škola v Třebíči
 • Od 2012: Fakulta umění Ostravské univerzity

Členství v orgánech univerzit a AV, vědeckých společnostech a komisích, v redakčních radách od roku 2010:

 • člen redakční rady časopisu Musicalia. Časopis Českého muzea hudby
 • člen Společnosti Josefa Bohuslava Foerstera
 • člen Dozorčí rady Etnologického ústavu AV ČR
 • člen kuratoria SMI Regensburg
 • předseda Akademického senátu Fakulty umění Ostravské univerzity, člen Akademického senátu Ostravské univerzity

 

Publikační činnost v MÚA AV ČR:

zde viz kompletní evidenci publikační činnosti v MÚA AV ČR

 

Publikační činnost od roku 2010:

Vědecké monografie

 • Velek, Viktor. Hudební umělci mezi Ostravou a Vídní 1 / Tonkünstler zwischen Ostrau und Wien 1. Vyd. 1. Praha-Ostrava: Nakladatelství Lidové noviny – Fakulta umění Ostravské univerzity, 2018. 224 s. Musica Bohemica Viennensia; t. 5. ISBN 978-80-7422-659-5 (NLN), ISBN 978-80-7464-943-1 (Ostravská univerzita).
 • Velek, Viktor. Lumír 150: sbormistři českoslovanského zpěváckého spolku „Lumír“ ve Vídni = Chorleiter des tschechoslawischen Gesangsvereines „Lumír" in Wien.  Vyd. 1. Třebíč: Apis Press, 2015. 564 s. Musica Bohemica Viennensia; t. 1. ISBN 978-80-904925-2-3. Vyd. 2. Třebíč: Apis Press, 2016. 570 s. Musica Bohemica Viennensia; t. 1. ISBN 978-80-7464-848-9.

Studie v recenzovaných časopisech

 • Velek, Viktor. Druhý život Mistra Jana Husa a husitství v české a světové hudbě – revoluční rok 1848 [Second Life of Master Jan Hus and Hussitism in the Music of the Czech Lands and Around the World – The Revolution of 1848]. Musicalia. Časopis Českého muzea hudby / Journal of the Czech Museum of Music. 2017, roč. 9, č. 1–2, s. 24–36, 37–52. ISSN 1803-7828.
 • Velek, Viktor. Druhý život Mistra Jana Husa a husitství v české a světové hudbě v letech 1800-1848 [Second Life of Master Jan Hus and Hussitism in the Music of the Czech Lands and Around the World from 1800 to 1848]. Musicalia. Časopis Českého muzea hudby / Journal of the Czech Museum of Music. 2015, roč. 7, č. 1–2, s. 119–150. ISSN 1803-7828.
 • Velek, Viktor. Slowenische Musik als Bestandteil der Musikkultur der Wiener Slawen in den Jahren 1840-1870. Muzikološki Zbornik/Musicological Annual. 2012, roč. 48, č. 1, s. 63–73. ISSN 0580-373X.
 • Velek, Viktor. Saint Wenceslaus in the Musical Context of the Bohemian Reformation. The Bohemian Reformation and Religious Practice Vol. 8. – Filosofický časopis / Journal of Philosophy. Special Issue Number 3. 2011, s. 190–197. ISSN 0015-1831.

Studie v kolektivních monografiích a sbornících

 • Velek, Viktor. Musik um den hl. Wenzel: ein Thema voll von Rätseln. In Samerski, Stefan (ed.). Wenzel. Protagonist der böhmischen Erinnerungskultur. Padeborn: Ferdinand Schöningh, 2018, s. 247–268. ISBN: 978-3-506-78533-6.
 • Velek, Viktor. Tamburitza music in the musical culture of Viennese Slavs in the 19th and early 20th centuries. In Weiss, Jernej (ed.). Studia musicologica Labacensia, 1 (Glasbene migracije: stičišče evropske glasbene raznolikosti / Musical migrations: crossroads of european musical diversity). Koper: Založba univerze na Primorskem, 2017, s. 213–221. ISSN 2536-2445.
 • Velek, Viktor. Jan Hus a husitství jako téma v hudbě německých skladatelů / Jan Hus and Hussitism as a theme in German composers’ music. Kuße, Holger; Kostka, Peter; Kreß, Beatrix; Schindler, Franz; Sonnenhauser, Barbara; Thielemann, Nadine (ed.). Persönlichkeiten in der tschechischen Sprach- und Kulturgeschichte. Beiträge zum 8. Bohemicum Dresdense: Tomáš Garrigue Masaryk (1850–1937) 07. 11. 2014 und 9. Bohemicum Dresdense: Jan Hus (1370–1415) – Erbe und Bedeutung 30. 10. 2015. Specima Philologiae Slavicae. Band 191. Leipzig 2016, s. 203–212. ISSN 0170-1320.
 • Velek, Viktor. Vliv menšinové hudební kultury na dějiny velkého města (The influence of a minority musical culture on the history of a big city. In Červená, Radana; Dvořák, Tomáš;  Vyskočil, Aleš (ed.). Jak psát dějiny velkých měst? Brno: Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2016, s. 465–481. ISBN 978-80-86736-53-2.
 • Velek, Viktor. Českobratrská kultura v kontextu českých národních hudebních tradic. In Mitáček, Jiří (ed. et al.). Za Kralickou do Kralic aneb 400. výročí Bible kralické. Brno: Moravské zemské muzeum, 2013, s. 145–153. ISBN 978-80-7028-409-4.
 • Velek, Viktor. Die Sternstunde der familia sancti Wenceslai. Zur Rolle der St. Wenzelschen Musiktradition im Jahre 1848. In Boisits, Barbara (ed.). Musik und Revolution. Die Produktion von Identität und Raum durch Musik in Zentraleuropa 1848/49. Wien: Hollitzer, 2013, s. 263–276. ISBN 978-3-99012-127-6.
 • Velek, Viktor. Sakralmusik und die Musikalische Wenzelstradition in den Jahren 1619-1740. In Erhardt, Tassilo (ed.). Sakralmusik im Habsburgerreich 1570–1770. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2013. Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. Sitzungsberichte; Bd. 824. Veröffentlichungen der Kommission für Musikforschung; Heft 29, s. 277–284. ISBN 978-3-7001-6946-8.
 • Velek, Viktor. „Wia si da Wenzl´n Himmel vorstellt“ oder zu den Mythen über das Leben der Wiener Tschechen aus der Perspektive der Musikwissenschaft. In Wonisch, Regina (ed.). Tschechen in Wien. Zwischen nationaler Selbstbehauptung und Assimilation. Wien: Löcker, 2010, s. 113–128. ISBN 978-3-85409-485-2.