cart
0

Uvedení publikace Dějiny města Zlína

19. 9. 2023, Zlín

 

Devětadvacet odborníků včetně pracovníků MÚA Martina France, Martina Jemelky a Rudolfa Kučery se pět let podílelo na vzniku dosud nejkomplexnější publikace, která mapuje vývoj Zlína od jeho počátků až do roku 2000. Dvousvazková monografie nazvaná Dějiny města Zlína byla za účasti vedení města a části autorského týmu slavnostně uvedena v úterý 19. září ve zlínském Kolektivním domě. Unikátní monografie, kterou zdobí dosud nepublikované fotografie, vzbuzuje úctu i čtyřmi kilogramy váhy.

Related content

News in MÚA

All news

People

member__photo
Oddělení dějin Akademie věd
member__photo
Oddělení moderních sociálních a kulturních dějin
member__photo
Oddělení moderních sociálních a kulturních dějin