cart
0
Member photo

PhDr. Daniela Brádlerová, Ph.D.

Specialization

 • T. G. Masaryk
 • History of Scientific Institutions in Czechoslovakia after 1952

Education:

1997-2005: PhDr.-Ph.D., Univerzita Karlova, Praha – FF UK; Katedra pomocných věd historických a archivního studia
1990-1996: Mgr., Univerzita Karlova, Praha – FF UK; Ústav hospodářských a sociálních dějin.

Research Interests:

 • Dějiny československých vědeckých institucí a vědeckých osobností ve 20. století.
 • Dějiny vědy a Československé akademie věd po roce 1952.
 • Dějiny bankovnictví a ekonomiky v meziválečném Československu (Banka československých legií a její ekonomické aktivity)
 • Vojenská historie (Hospodářské a finanční aktivity československých legií v Rusku
 • Dohled a péče o spisovou službu v AV ČR, zpřístupňování archivních fondů badatelské veřejnosti. Školení v oblasti spisové služby a archivní legislativy.

Teaching Practice since 2010:

CEVRO Institut, Spisová služba a předarchivní péče, Pomocné vědy historické.
FF UK v Praze, Spisová služba a předarchivní péče (Veřejná správa a spisová služba)

Membership in Editorial Boards, University Bodies and Scholarly Societies since 2010:

2014- dosud: členka Vědecké rady Ústavu dějin Univerzity Karlovy a archivu Univerzity Karlovy v Praze.
2008-2010: členka Mezinárodní archivní rady.
2009 – dosud: členka Redakční rady časopisu Práce z dějin Akademie věd
2005 – dosud: Občanské sdružení Co po nás zbude

Foreign Scholarships, Fellowships and Research Stays since 2010: 

Od-do (1/2010 – 5/2010): status (stipendista DAAD, Visiting Fellow apod.), instituce, město, stát

 

Most Important Publications since 2010:

Co-authored Books (nejvýše 5)

 • Brádlerová, Daniela ; Hálek, Jan. Jaroslav Bidlo – Milada Paulová. Střet generací? Paměti a vzájemná korespondence zakladatelů byzantologie a slovanských studií. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 567 s. (Ego). ISBN 978-80-7422-350-1.
 • Brádlerová, Daniela ; Hálek, Jan. "Drahý pane kancléři..." Vzájemná korespondence Milady Paulové a Přemysla Šámala. 2. díl (1936-1939 [1945]). Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2012. 390 s. ISBN 978-80-86495-93-4.
 • Brádlerová, Daniela ; Hálek, Jan. "Drahý pane kancléři..." Vzájemná korespondence Milady Paulové a Přemysla Šámala. 1. díl (1921-1935). Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2011. 637 s. ISBN 978-80-86495-85-9.
 • Janko, Jan ; Kostlán, Antonín ; Pokorná, M. ; Niklíček, L. ; Pokorný, J. ; Míšková, Alena ; Těšínská, Emilie ; Schwippel, J. ; Brádlerová, Daniela ; Mádlová, Vlasta ; Franc, Martin. Bohemia docta. K historickým kořenům vědy v českých zemích. Praha : Academia, 2010. 529 s. ISBN 978-80-200-1809-0.

Articles in other Peer-Reviewed Journals

 • Brádlerová, Daniela. Spisová a předarchivní péče v Akademii věd České republiky. Paginae historiae. 2012, roč. 20, č. 2, s. 182-193. ISSN 1211-9768.
 • Brádlerová, Daniela ; Hálek, Jan. Milada Paulová a její reflexe vzniku republiky. Střed : časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století. 2011, roč. 3, suppl. 1, s. 121-130. ISSN 1803-9243.
 • Brádlerová, Daniela. Elektronická spisová služba v AV ČR. Práce z dějin Akademie věd. 2010, roč. 2, č. 2, s. 149-152. ISSN 1803-9448.
 • Brádlerová, Daniela. Československá národní rada badatelská 1924 – 1929. Jihočeský sborník historický. 2009, suppl. 1, s. 113-121.

Book Chapters

 • Brádlerová, Daniela ; Hálek, Jan. Jihoslovanský výbor, Slovinci a Milada Paulová. In Gašparič, J.; Kubů, E.; Lazarević, Ž.; Šouša, J. (ed.). Češi a Slovinci v moderní době. Politika - společnost - hospodářství - kultura. Praha : Nová tiskárna Pelhřimov, 2010. s. 117-132. ISBN 978-80-7415-025-8.