cart
0
Member photo

PhDr. Jan Chodějovský, Ph.D.

Specialization

  • T. G. Masaryk
  • History of Scientific Institutions in Czechoslovakia after 1952

Vzdělání:

2003–2011: PhD., FF UK, Praha
2002: PhDr., PedF UK, Praha
1993–1999: Mgr., PedF UK, Praha

Badatelské zaměření:

Moderní české dějiny 1918–1938, dějiny vědy, slavistika, česko-polské vztahy

Výzkumné projekty od r. 2010:

Řešitel: Vědci uprostřed „velké politiky“. Pařížská mírová jednání r. 1919 ve svědectví jejich účastníků, českých a polských expertů, GA ČR, 2010–2011.

Členství v orgánech univerzit a AV, vědeckých společnostech a komisích, v redakčních radách od roku 2010:

2009–dosud: člen redakční rady časopisu Práce z dějin Akademie věd
2008–dosud: člen redakční rady časopisu Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny

 

Publikační činnost:

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti od r. 2006 v MÚA AV ČR)

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti do r. 2005 v Archivu AV ČR)

 

Publikační činnost od roku 2010:

Studie v kolektivních monografiích

  • Chodějovský, Jan. Osobní fond akademika Jiřího Horáka – jeho struktura a možnosti využití. In Hlôšková, H.; Pospíšil, I.; Zelenková, A. (ed.). Slavista Jiří Horák v kontexte literatúry a folklóru I-II. Brno: Česká asociace slavistů – Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK – Slavistická společnost Franka Wollmana v Brně, 2012. s. 211–222. ISBN 978-80-263-0317-6.
  • Chodějovský, Jan. Odborní poradci ve volném čase. In Vácha, Z. (ed.). Žádám Vás jako vynikajícího odborníka... Organizace odborných prací pro československou delegaci na mírové konferenci v Paříži v letech 1918–1919. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2012. s. 183–199.
  • Chodějovský, Jan. Vědci uprostřed velké politiky. Pařížská mírová jednání r. 1919 ve svědectvích jejich účastníků, odborných poradců československé delegace. In Dejmek, J. (ed.). Zrod nové Evropy. Versailles, St.-Germain, Trianon a dotváření poválečného mírového systému. Praha: Historický ústav AV ČR, 2011. s. 139–157. ISBN 978-80-7286-188-0.