cart
0

Ivan Málek a vědní politika 1952-1989

Provider
AV ČR
Project code
KJB800770701
Project type
Juniorské granty
Year of start
2007
Year of completion
2009
Researcher in MÚA
Martin Franc
Beneficiary
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Cílem projektu je ukázat fungování mocenských struktur ve vědní politice především v 50. a 60. letech 20. století na základě životních osudů a činnosti jednoho z nejvýznamnějších představitelů české oficiálně prosazované vědy té doby, akademika Ivana Málka (1909-1994) zasazených do širokého dobového kontextu. Zároveň má být sledována pozice jednotlivce v celém systému a jeho možnosti na uplatnění určitých postojů nebo přístupů. Analyzovány budou i vztahy vědy s politickou mocí a problematika postavení vědeckých institucí a jejich funkcionářů v tehdejší společnosti. Opomenuta nebude ani problematika působení českých vědců v některých mezinárodních organizacích, ať už spíše odborných nebo zaměřených více politicky. Základní důraz přitom bude kladen na situaci ČSAV a na biologické vědy. Kritický životopis by se tak měl stát základem pro formulaci i některých obecnějších závěrů o tehdejším vývoji ve vědní politice a pozici přírodních věd a vědeckých institucí ve společnosti.