cart
0

Vydání 27. a 28. svazku Spisů T.G. Masaryka. Sněmování a parlamentní řeči.

Provider
GA ČR
Project code
GA409/99/0793
Project type
Standardní projekty
Year of start
1999
Year of completion
2001
Researcher in MÚA
Vratislav Doubek
Beneficiary
Archiv AV ČR
Participants
Historický ústav AV ČR
Projekt si klade za cíl shrnout v přehledné a ucelené formě vystoupení T.G. Masaryka na půdě zastupitelských orgánů, jejichž byl členem před 1. sv. válkou (v 1. 1891-93 a opět 1907-1914). Vedle parlamentních exposé přednesených na půdě českého směru, říšské rady a rakousko-uherských delegací, bude soubor obsahovat i Masarykova obsáhlejší diskusí vystoupení v kontextu parlamentních rozprav a doprovodné texty (Masarykem podporované interpelace, event. dostupná usnesení z jednání parlamentních výborů, jejichž byl členem apod.). Texty budou doplněny o náležitý poznámkový aparát a rozšíření jmenný rejstřík. Výsledkem projektu bude soubor textů, poskytující ucelený obraz o činnosti čelné osobnosti českého kulturního a politického života své doby, člověkas výjimečnou politickou a morální autoritou, který, navazovaly nedostatečné politické moci i postavení, disponoval značným vlivem na českou i rakouskou politickou scénu a ve svých politických vystoupeních mapoval dobovou společenskou realitu. Současně ce