cart
0

Digitalizace archiválií

V zájmu ochrany originálů archiválií a z důvodu komfortnějšího přístupu k významným dokumentům jsou některé archivní soubory nebo jejich části digitalizovány. Dlouhodobě probíhá skenování fotografických sbírek, nezbytně provázené jejich katalogizací. Digitalizaci listinných archiválií musí předcházet zpracování daných fondů, u dříve zpracovaných fondů jejich důkladná kontrola nebo reinventarizace. Pořízené snímky jsou pak propojovány s příslušnými jednotkami popisu v archivních pomůckách. Digitalizáty fotografií jsou průběžně zveřejňovány na webovém portále Archivní Vademecum, digitalizáty listinných archiválií jsou v Archivním Vademecu zveřejňovány po logických celcích (celých fondech nebo jejich částech).

Předpokládá se, že plošně budou zdigitalizovány postupně všechny fotografické sbírky uložené v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR. Listinné dokumenty, tvořící naprostou většinu archiválií, budou digitalizovány jen výběrově. Základních kritérií pro takový výběr je několik: fyzická degradace archiválií, historická a informační hodnota dokumentů, badatelský zájem, předchozí inventarizace fondu. Podle nich budou stanoveny priority v pořadí archivních souborů určených k digitalizaci.

Ke konci roku 2022 bylo badatelské veřejnosti přístupných bezmála 30 500 digitalizovaných fotografií. Z listinných archiválií bylo ve stejném období přístupných přes 200 inventárních záznamů v digitální podobě, mnoho z nich čítajících desítky až stovky jednotlivých snímků.

vstup do vademeca

Výpis digitalizovaných fondů

Název fondu
Období
Rozsah
Charakteristika digitalizátů
Vademecum
Beneš Edvard IV/3. Fotografie
1883–[1990]
3094 záznamů
Tematicky členěné fotografie z osobního fondu
Detail fondu
Benešová Hana
1900–1974
16 záznamů
Část osobních dokladů
Detail fondu
Benešová Hana (fotografie)
1900–1974
36 záznamů
Fotografie z osobního fondu
Detail fondu
Česká akademie věd a umění
1888–1954
dosud zdigitalizováno 92 záznamů
Zakládací listina, protokoly z valných shromáždění, ze schůzí správní komise, ze schůzí I. a II. třídy
Detail fondu
Česká akademie věd a umění – sbírka fotografií
1888–1954
10 záznamů
Torzo sbírky fotografií členů akademie a dalších význačných osob
Detail fondu
Ferles Miloslav (fotografie)
1944–2009
60 záznamů
Fotografie z osobního fondu
Detail fondu
Fiala Jan (sbírka – fotografie)
1906–2004
161 záznamů
Fotografie ze sbírky vzniklé ze styku MUDr. Jana Fialy s Edvardem a Hanou Benešovými v letech 1945–1974 a z Fialova zájmu o Benešovu osobnost
Detail fondu
Fotosbírka – Reportáže ČSAV a AV ČR
1955–1996
dosud zdigitalizováno 1115 záznamů
Sbírka původních fotografií vzniklých v tiskově-propagačním oddělení ČSAV a AV ČR
Detail fondu
Fotosbírka Bohumila Vavrouška
1900–1938
dosud zdigitalizováno 5087 záznamů
Cíleně budovaná sbírka autorových i cizích fotografií s tématikou literární historie, výtvarného umění, uměleckých památek, vlastivědy a národopisu
Detail fondu
Komise presidia ČSAV pro vodní hospodářství (průzkum zátopové oblasti Orlík)
1929–1966
dosud zdigitalizováno 107 záznamů
Postupná digitalizace celého fondu
Detail fondu
Komise presidia ČSAV pro vodní hospodářství (průzkum zátopové oblasti Orlík) – fotografie
1954–1966
dosud zdigitalizováno 1739 záznamů
Fotografie z archivního fondu
Detail fondu
Královská česká společnost nauk – sbírka fotografií
1766–1953
169 záznamů
Torzo sbírky fotografií členů společnosti a dalších význačných osob
Detail fondu
Maffie. Edvard Beneš (fotografie)
1886–1919
21 záznamů
Fotografie z archivního fondu
Detail fondu
Masaryk Garrigue Tomáš
[1845]–1987
dosud zdigitalizováno 11729 záznamů
Fotografie z archivního fondu
Detail fondu
Nejedlý Zdeněk (fotografie do roku 1946)
1818–2018
2587 záznamů
Část souboru fotografických archiválií z osobního fondu
Detail fondu
Niederle Lubor. Archeologický výzkum Čeňka Chvojky na Ukrajině (fotografie)
[1885]–1965
97 záznamů
Tematicky zaměřený soubor fotografií z osobního fondu
Detail fondu
Smutný Jaromír (fotografie)
1883–1949
745 záznamů
Fotografie z osobního fondu
Detail fondu
Táborský Eduard
1919–1947
1 záznam
Strana z diáře
Detail fondu
Ústav T. G. Masaryka I (47/1, fotografie)
1881–1954
102 záznamů
Soubor fotografií z návštěvy T. G. Masaryka v Palestině v roce 1927
Detail fondu
Ústav T. G. Masaryka I (47/2, fotografie)
1881–1954
3696 záznamů
Soubor fotografií z archivního fondu, dokumentující převážně osobnost T. G. Masaryka
Detail fondu