cart
0

Spisová služba AV ČR

Dle Zřizovací listiny MÚA AV ČR, v. v. i., (ve znění účinném od 15. 3. 2011) je činnost pracoviště v oblasti spisové služby definována následovně:

„Předmětem hlavní činnosti MÚA je dohled nad spisovou službou v rámci Akademie věd České republiky, přejímání a zpracování archiválií z pracovišť Akademie věd České republiky (institucionálních fondů) a archiválií vzniklých z činnosti jednotlivých vědců (osobních fondů), poskytování služeb vědecko-informačního charakteru a vědecký výzkum v oblastech teorie archivnictví, pomocných věd historických, zvláště kodikologie, dějin vědeckých institucí a osobností a obecně dějin vědy a vzdělanosti.“

Kontakt

Související obsah