cart
0

Digitální výstupy

Zaměstnanci Masarykova ústavu a Archivu AV ČR se podílí na tvorbě webových portálů, které netradičně a interaktivně seznamují veřejnost s výsledky vědeckého bádání. Tyto portály mj. umožňují zájemcům o historii a další obory společenských věd samostatně sledovat nejrůznější dějinné motivy přímo v jejich okolí a v každodenním životě.

HistoryLab

Vzdělávací aplikace pro práci s historickými prameny.

Web projektu

Spisy TGM online

Plnotextová databáze zpřístupňující všechny svazky knižně vydaných Spisů T. G. Masaryka.

Web projektu

Po stopách T. G. Masaryka

Portál nabízí interaktivní mapu, která znázorňuje historická i současná místa související s Masarykovým životem a meziválečným Československem.

Web projektu

Historická korespondence online

Portál shromažďuje informace o projektech věnovaných zpracování historické korespondence spjaté s dějinami českých zemí od středověku po druhou polovinu 20. století, zejména pokud jde o digitální zpracování.

Web projektu

Tohle jsme prožili. Vzdělávací portál o historii (nejen) pro seniory

Otevřená digitální platforma distančního vzdělávání seniorů v historických vědách a příbuzných oborech.

Web projektu

Baťovská Zruč

Baťovské industriální stopy ve Zruči nad Sázavou.

Web projektu

Knihověda.cz

Portál k dějinám české knižní kultury do roku 1800 je částí základní infrastruktury pro výzkum tématu v podobě integrovaných bibliografických zdrojů, výkladových textů a nových výzkumných nástrojů.

Web projektu

European Holocaust Research Infrastructure (EHRI)

Český uzel EHRI usnadňuje přístup k archivním a jiným pramenům o holokaustu, poskytuje data o obětech a podporuje aplikaci inovativních digitálních metod.

Web projektu

Dělnické kolonie. Bydlení pro pracující v proměnách času

Webový portál věnovaný odbornému zpracování a popularizaci dělnických kolonií a sociálního bydlení pracujících v českých zemích.

Web projektu

MemoGIS Praha

Historický geografický informační systém zobrazující data o obětech holokaustu, o případech porušování protižidovských předpisů a nařízení a související body zájmu na uzemí Velké Prahy.

Web projektu

Databáze poslanců

Databáze parlamentních zastupitelů zvolených a kooptovaných na českém území v letech 1848 až 1992, včetně členů československých zastupitelských sborů zvolených na území Slovenska.

Web projektu