cart
0

Návod ke specializovanému vyhledávání v katalogu Knihovny T. G. Masaryka

Historický knihovní fond Ústavu T. G. Masaryka nově zkatalogizovaný při zachování původního oborového členění knihovny.

Možnosti vyhledávání v katalogu Knihovny T. G. Masaryka:

Klasicky:

(pokud hledáte konkrétní titul, autora atd.).

Tematické třídění:

Vygenerujte si seznam svazků podle oborového třídění. V pokročilém vyhledávání vyberte v Poli pro vyhledávání filtr SIGNATURA 2 a v poli Zadejte slovo, slovní spojení vyplňte zkratku z původního oborového třídění. (K seznamu zkratek zpracovaných oborů vás navede předcházející link s přehledem zkatalogizovaných svazků obsahující systém oborového třídění Knihovny T. G. Masaryka.).

Speciální vyhledávání:

Vygenerujte si seznam podle vybraného „Slovního spojení“. V pokročilém vyhledávání vyberte v Poli pro vyhledávání filtr POZNÁMKY a zadejte níže uvedená „Slovní spojení“. Tyto je možné kombinovat (hledat svazky, které jsou např. opatřeny Masarykovým podpisem a současně jeho poznámkami):

 • Poznámky TGM
 • Stránkový rukopisný komentář od TGM (na přídeští)
 • Podpis Masaryk (nebo jiné hledané příjmení)
 • Označeno písmenem Ψ (řecké písmeno „psí“ znamená, že TGM knihu měl v ruce a četl ji)
 • Dedikace autora Masarykovi (nebo jiné hledané osobnosti, např. Benešovi)
 • Ex libris (vyhledávání lze omezit zadáním příjmení osobnosti)
 • Razítko (vlastnická razítka osobní, institucionální a heraldická)
 • Nalezené texty (Archiv ÚTGM)
 • Rukopis
 • Výtvarná díla (označení pro originály)
 • Atlasy, mapy, plány (celý svazek je obrazovým materiálem)
 • Kolekce-ST (sbírka starých tisků, do r. 1800)
 • Kolekce-XIX.století (historický fond, od r. 1801)
 • Bohemika

Vyhledávání pouze ve sbírce R. Hirsche (sbírka je součástí Knihovny T. G. Masaryka, obsahuje 60 000 svazků):

V katalogu Knihovny T. G. Masaryka zadejte pokročilé vyhledávání. V Poli pro vyhledávání vyberte filtr „Poznámku pro OPAC“a zadejte slovo Hirsch. Tak výčet titulů omezíte pouze na Hirschovu sbírku.

Pokud budete hledat v Hirschově sbírce jen určitý obor, jeho zkratku najdete v: 

Vyplňte vybranou zkratku oboru v dalším Poli pro vyhledávání do filtru „Signatura2“.

(Příklad: hledáte svazky z Hirschovy knihovny zabývající se etikou. Postup: Poznámka pro OPAC = Hirsch,  Signatura2 = E. Naleznete celkem 817 titulů.)