cart
0
Member photo

PhDr. Jan Hálek, Ph.D.

E-mail: halek@mua.cas.cz

Telefon: +420 286 010 113

Místnost: A 209

Specializace

 • T. G. Masaryk
 • Dějiny vědeckých institucí v Československu po roce 1952

Vzdělání:

2002-2010: Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
1998-2004: Mgr. (archivnictví a PVH), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
2001: PhDr., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
1995-2000: Mgr. (historie), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Badatelské zaměření:

 • Dějiny vědeckých institucí a kulturních a politických elit,
 • první Československá republika,
 • politické dějiny střední Evropy v 19. a 20. století.

Výzkumné projekty od r. 2010:

 • spolupracovník projektu Čeští vědci v exilu 1948-1989, GA AV ČR (2008–2011),
 • řešitel projektu Maffie – mýtus a realita. Formování obrazu domácího protirakouského odboje v kolektivní paměti meziválečného Československa, GA ČR, č. 16-11252S, (2016–2018),
 • řešitel projektu Na cestě k dějinnému vrcholu? Vznik Československa v proměnách historiografie, 1918–1992/1993, GA ČR, č. 19-08819S, (2019–2021).

Členství v orgánech univerzit a AV, vědeckých společnostech a komisích, v redakčních radách od roku 2010:

 • od 2012: člen Rady Masarykova ústavu AV ČR, v. v. i.,
 • od 2012: člen ediční rady, Nakladatelství Lidové noviny, řada Ego. Paměti, deníky, korespondence.

 

Publikační činnost:

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti od r. 2006 v MÚA AV ČR)

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti do r. 2005 v Archivu AV ČR)

 

Publikační činnost od roku 2010:

Odborné knihy

 • Hálek, Jan; Mosković, Boris. Fenomén Maffie. Český (domácí) protirakouský odboj v proměnách 20. století. Praha: Academia – Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2020, 379 s. České moderní dějiny, 9. ISBN 978-80-200-3154-9.
 • Hálek, Jan; Mosković, Boris. Ve službách Maffie? Český domácí protirakouský odboj (1914–1918) v zrcadle ego-dokumentů. Praha: Nakladatelství Lidové noviny: Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2018. 220 s. Ego. Paměti, deníky, korespondence, 17. ISBN 978-80-7422-636-6.
 • Hálek, Jan. „Přispět může každý.“ Národní fond Masarykův a oslavy 70. narozenin prezidenta T. G. Masaryka. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2018. 130 s. ISBN 978-80-87782-97-2.
 • Hálek, Jan. Bedřich Štěpánek. Nepohodlný muž československé diplomacie. Praha: Vyšehrad, 2017. 259 s. Velké postavy českých dějin, 24. ISBN 978-80-7429-800-4.
 • Hálek, Jan. Americká stopa české Maffie. Vzájemná korespondence prvního československého vyslance v USA Bedřicha Štěpánka s kancléřem prezidenta republiky Přemyslem Šámalem (1921–1938). Praha: Nakladatelství Lidové noviny – Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 2015. 617 s. Ego. Paměti, deníky, korespondence, 7. ISBN 978-80-7422-341-9.
 • Brádlerová, Daniela ; Hálek, Jan. Jaroslav Bidlo – Milada Paulová. Střet generací? Paměti a vzájemná korespondence zakladatelů byzantologie a slovanských studií. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 567 s. (Ego). ISBN 978-80-7422-350-1.
 • Brádlerová, Daniela ; Hálek, Jan. "Drahý pane kancléři..." Vzájemná korespondence Milady Paulové a Přemysla Šámala. 2. díl (1936-1939 [1945]). Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2012. 390 s. ISBN 978-80-86495-93-4.
 • Brádlerová, Daniela ; Hálek, Jan. "Drahý pane kancléři..." Vzájemná korespondence Milady Paulové a Přemysla Šámala. 1. díl (1921-1935). Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2011. 637 s. ISBN 978-80-86495-85-9.
 • Hálek, Jan. „Ve znamení bdělosti a ostražitosti“. Zahraniční styky a emigrace pracovníků ČSAV v dobových dokumentech (1953-1971). Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2011. 354 s. (Práce z Archivu Akademie věd : B 22). ISBN 978-80-86495-84-2.
 • Hálek, Jan. Rakouská diplomacie 1848-1852. Zahraniční politika Felixe knížete Schwarzenberga. Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2011. 426 s. (Fontes : 6). ISBN 978-80-7308-367-0.

Kapitoly v odborných knihách

 • Hálek, Jan. Plzeňská Maffie: dva úhly pohledu. Historie jako vášeň i poslání. K životnímu jubileu historika Martina Kučery. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 2018 - (Tomeš, J.), s. 76–83. Ad honorem eruditorum, 5. ISBN 978-80-87782-92-7.
 • Brádlerová, Daniela ; Hálek, Jan. Jihoslovanský výbor, Slovinci a Milada Paulová. In Gašparič, J.; Kubů, E.; Lazarević, Ž.; Šouša, J. (ed.). Češi a Slovinci v moderní době. Politika - společnost - hospodářství - kultura. Praha : Nová tiskárna Pelhřimov, 2010. s. 117-132. ISBN 978-80-7415-025-8.

Studie v recenzovaných časopisech

 • Hálek, Jan; Mosković, Boris. “The Past is Still Alive”: The Czech anti-Austrian Resistance as Symbol and Matter of Politics (1918–1925). Střed : časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století. Roč. 11, č. 1 (2019), s. 11–31. ISSN 1803-9243.
 • Hálek, Jan; Mosković, Boris. „Maffie“ (1914–1918) pohledem československé historiografie: strategie – význam – interpretace. Český časopis historický. Roč. 116, č. 3 (2018), s. 733–763. ISSN 0862-6111.
 • Hálek, Jan. Vojenská Maffie. K pramenům a interpretaci ozbrojené složky české domácí protirakouské rezistence. Historie a vojenství. Roč. 67, č. 4 (2018), s. 4-13. ISSN 0018-2583.
 • Hálek, Jan; Mosković, Boris. “The Milada Paulová’s Syndrome” – The Life’s Work of the Czech Scholar and ist Influence on the Historiography in the Socialist Yugoslavia. Acta Histriae. Roč. 25, č. 4 (2017), s. 1071–1092. ISSN 1318-0185.
 • Hálek, Jan. Koncept Maffie jako státotvorné komponenty v kolektivní paměti meziválečné československé společnosti. Studia historica Brunensia. Roč. 64, č. 2 (2017), s. 23-43. ISSN 1803-7429.
 • Hálek, Jan. Diplom pro Maffii. Časopis Národního muzea. Řada historická, 2014, roč. 183, č. 1–2, s. 49–64.
 • Hálek, Jan. „Washingtonská aféra“ a osud prvního československého vyslance v USA Bedřicha Štěpánka. Historický obzor. 2014, roč. 25, č. 1/2, s. 22–33.
 • Hálek, Jan. Srpen 1968 a pokusy pracovníků ČSAV o legalizaci jejich dlouhodobých pobytů v zahraničí. (Edice dokumentů). Práce z dějin Akademie věd. 2012, roč. 4, č. 2, s. 239-266. ISSN 1803-9448.
 • Hálek, Jan. Budova pro Československý historický ústav v Římě (1922–1938). Jihočeský sborník historický. 2012, -, suppl. 4, s. 233-256. ISSN 0323-004X.
 • Brádlerová, Daniela ; Hálek, Jan. Milada Paulová a její reflexe vzniku republiky. Střed : časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století. 2011, roč. 3, suppl. 1, s. 121-130. ISSN 1803-9243.