cart
0
Member photo

PhDr. et Mgr. Pavel Horák, Ph.D.

E-mail: horak@mua.cas.cz

Telefon: +420 286 010 587

Místnost: B 306

Vzdělání:

2003–2014: Mgr., PhDr., PhD., FF UK, Praha
2007–2011: Mgr., FSV UK, Praha

Badatelské zaměření:

Moderní evropské dějiny, politické dějiny, kulturní historie

Výzkumné projekty od r. 2012:

 • Člen týmu: Živit vítězství. Zásobování potravinami a postimperiální přechod v Českých zemích a ve Slovinsku, 1918–1923“, česko-slovinský bilaterální grant GA ČR a ARRS, 2021–2024
 • Řešitel: Inscenování politického exilu. Českoslovenští politici v Londýně za druhé světové války, GA ČR, 2018–dosud.
 • Člen týmu: Mezinárodní korespondenční sítě T. G. Masaryka a vznik Československa v roce 1918, NAKI II, 2018–2020.
 • Člen týmu: Okresní hejtman jako představitel státní správy v regionu. Proměny výkonu státní moci v Čechách v letech 1868–1945, GA ČR, 2017–2019.
 • Člen týmu: Konstruování národní identity: Státní svátky za první Československé republiky, GA ČR, 2014–2016.
 • Člen týmu: Česká politická pravice v osudových letech 1938–1945, GA ČR, 2012–2015.
 • Člen týmu: Edvard Beneš, Němci a Německo, GA ČR, 2010–2014.

Pedagogická činnost od roku 2012:

FF UK, Ústav českých dějin

 

Publikační činnost:

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti v MÚA AV ČR)

 

Publikační činnost od roku 2012 (výběr):

Odborné knihy

 • Horák, Pavel. Republika v exilu. Inscenování československé vlády v Londýně za druhé světové války. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2022.
 • Horák, Pavel. Stranické legitimace, vážení! Československá sociální demokracie na útěku poválečnou Evropou (1948–1953). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015.
 • Horák, Pavel. Bohumil Laušman – politický životopis. Riskantní hry sociálnědemokratického sociálnědemokratického lídra. Praha: Mladá fronta, 2012.
 • Horák, Pavel - Vašek, Richard (edd.). Ivo Ducháček: Deníky 1939–1945. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2022.
 • Horák, Pavel - Prečan, Vilém (edd.). Únor 1948 očima poražených. Záznam diskusí exilových politiků z let 1949–1950. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018.
 • Tomeš, Josef et al (edd.). Vlastimil Klíma. Druhý odboj (1939–1945). Svědectví a úvahy. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR a Nakladatelství Lidové noviny, 2017.
 • Tomeš, Josef et al (edd.). František Ježek. Mnichovská krize. Memoárové poznámky na okraj tragických dnů utrpení a hanby. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR a Nakladatelství Lidové noviny, 2016.
 • Tomeš, Josef et al (edd). Jiří Havelka. Dvojí život. Vzpomínky protektorátního ministra. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR a Nakladatelství Lidové noviny, 2015.
 • Hájková, Dagmar - Horák, Pavel (edd.). Edvard Beneš, Němci a Německo. Edice dokumentů. Svazek I (1896–1919). Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014.

Redakce kolektivních monografií

 • Hájková, Dagmar - Horák, Pavel. TGM v kostce. Praha, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2020.
 • Hájková, Dagmar - Horák, Pavel. Republika československá 1918–1939. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018.
 • Hájková, Dagmar - Horák, Pavel - Kessler, Vojtěch - Michela, Miroslav. Sláva republice! Oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu. Praha: Academia, 2018.
 • Horák, Pavel – Jemelka, Martin. TGM na síti. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2020.

Kapitoly v odborných knihách

 • Horák, Pavel. “První máj.” In Hájková, D.; Horák, P.; Kessler, V.; Michela M. (edd.). Sláva republice! Oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu. Praha: Academia 2018, 216–265.
 • Hájková, Dagmar - Horák, Pavel. Oslavy narozenin prezidenta. In Hájková, D.; Horák, P.; Kessler, V.; Michela M. (edd.). Sláva republice! Oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu, Praha: Academia 2018, 136–177.
 • Hájková, Dagmar - Horák, Pavel – Kessler, Vojtěch – Michela, Miroslav. “Úvod.” In Hájková, D.; Horák, P.; Kessler, V.; Michela M. (edd.). Sláva republice! Oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu. Praha: Academia, 2018, 13–43.
 • Horák, Pavel. “Role okresního hejtmana při oslavách státních svátků v meziválečném Československu.” In Klečacký, M. (ed.). Úředník sluhou mnoha pánů? Nacionalizace a politizace veřejné správy ve střední Evropě 1848–1948. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR 2018, 173–195.
 • Horák, Pavel. “"The Shrimp Who Betrayed": Edvard Beneš in the Discussions of Czech Exile Politicians Recorded in London 1949-1950” In Konrád, O.; Küpper, R. (edd.). Edvard Beneš: Vorbild und Feindbild : politische, historiographische und mediale Deutungen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2013. 195–203.

Studie v recenzovaných časopisech

 • Horák, Pavel. Veřejná shromáždění a státní moc (První máje v českých zemích 1918-1938). Český časopis historický = The Czech Historical Review (2/2020): 388-415.
 • Hájková, Dagmar - Horák, Pavel. “Oslavy narozenin prezidentů v meziválečném Československu.” Střed: časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století (2/2015): 32–58.
 • Horák, Pavel. “Svátek práce v Protektorátu Čechy a Morava.” Historie – Otázky – Problémy (1/2016): 80–91.
 • Horák, Pavel. ‘‘‘I Do Ask for Respect for My Entire Individuality!’ Young Edvard Beneš’s Thoughts on Nation and Nationalism (1905–1911).” The Twentieth Century (2/2012): 168–177.