cart
0
Member photo

Mgr. Filip Keller

E-mail: keller@mua.cas.cz

Telefon: +420 286 010 134

Místnost: A 208

Specializace

 • T. G. Masaryk
 • Dějiny vědeckých institucí v Československu po roce 1952

Vzdělání

 • od 2016: Ph.D., Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK,
 • 2012–2014: Mgr., Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK,
 • 2009–2012: Bc., FF UK.

Badatelské zaměření

 • kulturní a sociální dějiny Československa po roce 1945,
 • dějiny práce,
 • mezinárodní vědecká spolupráce.

Výzkumné projekty od roku 2010

 • řešitel: Reprezentace práce v populární kultuře v Československu 1970 až 1989, GA UK, 2020,
 • spoluřešitel: Transformační procesy po roce 1989 optikou přeměny výzkumných ústavů chemického průmyslu, GA ČR, 2018–2020.

 

Publikační činnost

Články v recenzovaných časopisech

 • KELLER, F. Učedník už není mučedník. Příprava mládeže na dělnická povolání a pozdněsocialistická stabilita jako generační problém. In: Prague Economic and Social History Papers, Č. 2, 2017 (26), s. 34-61.
 • KELLER, F. „Diktatura proletariátu“ očima dělnického zpravodaje a svářeče Uničovských strojíren Jana Doležala. In: Sborník Archivu bezpečnostních složek, Sv. 14, 2016, s. 165–195.