cart
0

Sekretariát ředitele

Sekretariát vytváří administrativní zázemí pro činnost ředitele, zabezpečuje evidenci dokumentů v systému elektronické spisové služby, zajišťuje oběh dokumentů v MÚA, vede podatelnu a spisovnu MÚA.


e-mail: sekretariat@mua.cas.cz
tel.: +420 286 010 110

Vedoucí

Member photo
Oddělení institucionálních fondů

Související obsah

Ostatní