cart
0

Edvard Beneš, Němci a Německo

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GAP410/10/1273
Typ projektu
Standardní projekty
Rok zahájení
2010
Rok ukončení - konsolidovaný
2016
Řešitel/ka v MÚA
Richard Vašek
Hlavní příjemce
Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Předkládaný projekt je v prvé řadě projektem edičním, který vytvoří vědeckou základnu pro studium osobnosti Edvarda Beneše (1884-1948), politika, který patří k nejdiskutovanějším postavám moderních dějin nejenom v českém, ale i v mezinárodním kontextu. Záměrem projektu je zdokumentovat vývoj a proměny politiky i pohledu Edvarda Beneše ve vztahu k Němcům a Německu. Konkrétními cíly jsou (1) předložení vícesvazkové edice dokumentů, mapující období do roku 1938 (včetně), (2) uspořádání pravidelného přednáškového cyklu, semináře a závěrečné mezinárodní konference. Průbežně bude (3) doplňována také příslušná bibliografie a soupis pramenů z českých, německých, amerických, anglických, rakouských, francouzských a švýcarských archivů. Soupis pramenů, bibliografie i přednášky budou publikovány na projektových webových stránkách.