cart
0

European Holocaust Research Infrastructure (EHRI-3)

Poskytovatel
European Commission
Kód projektu
871111
Typ projektu
H2020-EU.1.4.1.2
Rok zahájení
2020
Rok ukončení - konsolidovaný
2025
Řešitel/ka v MÚA
Michal Frankl
Hlavní příjemce
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Výzkum holocaustu cílí na nové generace badatelů, kteří jsou schopni přinést do problematiky nové pohledy a nápady. Aby Evropané pochopili tuto společnou minulost, nesmí se toto úsilí omezovat na státní hranice. Evropská infrastruktura pro výzkum holocaustu (EHRI) byla spuštěna v roce 2010 s cílem usnadnit nadnárodní výzkum a bojuje proti roztříštěnosti zdrojů pro vědecké bádání. Má za cíl propojovat informace, instituce a lidi. Cílem projektu EHRI-3 financovaného EU je prohloubit integraci archivů holocaustu, vyvinout protokoly a nástroje, které odhalí skryté zdroje pro výzkum holocaustu. Kromě toho představí nové nadnárodní přístupy ke studiu holocaustu a ukáže, jak může infrastruktura humanitního výzkumu přispět ke společenskému diskurzu v oblastech, jako je antisemitismus, xenofobie a kulturní tolerance.