cart
0

Hledání centra. Vědecké a vzdělávací instituce Němců v Čechách v 19. a první polovině 20. století

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GA409/09/0503
Typ projektu
Standardní projekty
Rok zahájení
2009
Rok ukončení - konsolidovaný
2011
Řešitel/ka v MÚA
Miroslav Kunštát
Hlavní příjemce
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem / Filozofická fakulta
Další příjemci
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Cílem projektu je zmapování vědeckých a vzdělávacích center Němců v Čechách (zejména Sudetoněmeckého ústavu pro výzkum země a národovědu) v 19. a ve 20. století (do r. 1945) a jejich zařazení do komparativního přehledu se vztahem k přeshraničním německýmoblastem i pražskému centru.