cart
0

Koncept a užití kontrafakta v liturgickém zpěvu pozdního středověku

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GN22-36033O
Typ projektu
Postdoc individual fellowship
Rok zahájení
2022
Rok ukončení - konsolidovaný
2024
Řešitel/ka v MÚA
Rhianidd Hallas
Hlavní příjemce
Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Užití kontrafakta jako kompozičního nástroje bylo ve středověku běžným postupem a kontrafakta tvoří podstatnou část repertoáru středověkého liturgického zpěvu. Dosavadní definice a používání a popis této techniky ovšem nezohledňuje dostatečně zažitou kompoziční praxi v celé její šíři, tak, jak ji rozvinuli skladatelé v pozdním středověku. Tento projekt si proto klade za cíl první systematický výzkum tvorby a šíření kontrafakt v pozdním středověku s cílem ukázat užívané kompoziční způsoby a definovat rozličné přístupy jednotlivých autorů.