cart
0

Maffie - mýtus a realita. Formování obrazu domácího protirakouského odboje v kolektivní paměti meziválečného Československa.

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GA16-11252S
Typ projektu
Standardní projekty
Rok zahájení
2016
Rok ukončení - konsolidovaný
2018
Řešitel/ka v MÚA
Jan Hálek
Hlavní příjemce
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Projekt analyzuje proces formování obrazu domácího protirakouského odboje (tzv. Maffie) v kolektivní paměti československé meziválečné společnosti. Řešené otázky lze shrnout do sedmi hlavních okruhů: 1) institucionalizace pojmu „Maffie“, 2) různé podoby mýtu o Maffii, prezentace a sebeprezentace Maffie a maffistů a jejich proměny v čase, maffistická ikonografie, reakce československé veřejnosti na tyto aktivity, 3) význam maffistického mýtu pro utváření československé státní myšlenky, 4) postavení účastníků domácího protirakouského odboje v meziválečném Československu ve srovnání s členy zahraniční akce, 5) zpracování dějin Maffie, 6) zahraničněpolitické souvislosti vyplývající především z přátelských vztahů členů Maffie s představiteli jihoslovanského protirakouského odboje, 7) legenda o Maffii a její místo v československé státní mytologii, komparace mýtu o Maffii s podobnými středoevropskými mýty.