cart
0

„Militantní demokracie“. Historie formování, obrany a vnímání první Československé republiky v letech 1918–1938

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GN22-36226O
Typ projektu
Postdoc individual fellowship
Rok zahájení
2022
Rok ukončení - konsolidovaný
2024
Řešitel/ka v MÚA
Jan Vondráček
Hlavní příjemce
Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Projekt založený na konceptu „militantní demokracie“ židovsko-německého právníka Karla Loewensteina zkoumá, jakým způsobem meziválečné Československo reagovalo na měnící se domácí i zahraniční hrozby, především ze strany Německa. Tento přístup je na jedné straně politickohistorický. Soustřeďuje se na proces vytváření institucí, které sloužily státu pro jeho sebepotvrzení a sebeidentifikaci. Pozornost upírá především na zpravodajskou službu a její působení v původně „völkisch“, později nacionálně socialistické sféře v Československu. Výzkum se zaměří na německo-židovské emigranty v Československu ve třicátých letech a na jejich zapojení do činnosti československé zpravodajské služby a propagandy státu. Projekt propojí novodobé „intelektuální dějiny“ s nejnovějšími poznatky exilového výzkumu akcentovaného kulturními dějinami a bude zkoumat otázku, jak tato emigrace ovlivňovala politickou kulturu v hostitelské zemi, zejména veřejnou, politickou a akademickou debatu o budoucnosti demokracie.