cart
0

Nejisté mandáty. Volby a jejich legitimizace v českých zemích a Československu 1848–1939

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GA18-02843S
Typ projektu
Standardní projekty
Rok zahájení
2018
Rok ukončení - konsolidovaný
2020
Řešitel/ka v MÚA
Pavel Fabini
Hlavní příjemce
Technická univerzita v Liberci / Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Další příjemci
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Projekt se věnuje výzkumu volebních podvodů a procedurám legitimizujícím zisk poslaneckých mandátů na území českých zemí a Československa. Chronologicky je vymezen obdobím 1848–1939. Tematicky je rozdělen do dvou klíčových segmentů: první se zaměřuje na charakteristiku a typologii volebních podvodů uplatňovaných při parlamentních volbách a na případné proměny ve vnímání termínu volební podvod v kontinuálním devadesátiletém vývoji. Druhá část výzkumu je zacílena na objasnění role institucí, které disponovaly právem legitimizovat (potvrdit, nebo anulovat) zisk poslaneckého mandátu. Zkoumán bude způsob konstituování těchto institucí, obsah jejich agendy a potenciální vliv na tehdejší politický vývoj v zemi. Hlavním výstupem projektu se stane komplexně pojatá monografie. Dílčí výsledky budou publikovány v kolektivní monografii a časopisecky v ČR a v zahraničí.