cart
0

Soupis rukopisů bývalého Františkova muzea v Brně

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GA404/08/0112
Typ projektu
Standardní projekty
Rok zahájení
2008
Rok ukončení - konsolidovaný
2010
Řešitel/ka v MÚA
Stanislav Petr
Hlavní příjemce
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Sbírka rukopisů bývalého Františkova muzea v Brně obsahuje téměř tisíc rukopisů (přesně 989), z nichž 26 je středověkých. Je uložena v Moravském zemském archivu  v Brně ve fondu G 11. Ke sbírce existuje jen velmi stručný inventární soupis, pořízený ředitelem muzea W. Schramem v roce 1890. Odborné veřejnosti jsou ze sbírky v podstatě známy pouze liturgické rukopisy pořízené Eliškou Rejčkou pro starobrněnské cisterciačky. Převážná většina rukopisů je novověkých a jsou často základními prameny k historii Moravy a sousedních zemí. Moderní vědecký katalog, který by měl být výsledkem navrhovaného projektu, zpřístupní tuto důležitou památku našeho kulturního dědictví pro další odborné využití.