cart
0

Velká válka (1914-1918) ve světle korespondence T.G. Masaryka a Edvarda Beneše

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GA409/01/0875
Typ projektu
Standardní projekty
Rok zahájení
2001
Rok ukončení - konsolidovaný
2003
Řešitel/ka v MÚA
Dagmar Hájková
Hlavní příjemce
Archiv AV ČR
Cílem projektu je vytvořit přesně ohraničený a přitom dostatečně reprezentativní pramenný soubor, jehož analýzou by bylo možné posoudit činnost a vzájemný vztah T. G. Masaryka (1850-1937) a Edvarda Beneše (1884-1948) v době první světové války. Takovým