cart
0

Vydání spisů T.G.Masaryka:Přednášky z dějin filozofie,Česká otázka,Naše nynější krize,Jan Hus

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GA409/98/1130
Typ projektu
Standardní projekty
Rok zahájení
1998
Rok ukončení - konsolidovaný
1999
Řešitel/ka v MÚA
Jiří Brabec
Hlavní příjemce
Archiv AV ČR
Cílem tohoto grantového úkolu je vydání dalších dvou svazků Spisů T.G. Masaryka v rámci nové ediční řady vydávané Ústavem T.G. Masaryka (dosud vyšlo 5 svazků) v letech 1998-1999. Jde především o svazek Univerzitní přednášky I, jenž obsahuje Masarykovy přednášky na pražské univerzitě v roce 1889 z oboru dějin filozofie. Jedná se vůbec o první vydání těchto textů, jenž jsou vytvořeny na základě záznamů posluchačů během přednášek. Druhým svazkem je triptych Masarykových nejpodstatnějších prací z druhé poloviny 90. let minulého století - Česká otázka, Naše nynější krize, Jan Hus, jež obsahují základní ideje Masarykova pojetí českých dějin. V tomto případě chystáme novou revizi textů Masarykem skutečně autorizovaných (na rozdíl od několika předchozích vydání tohoto spisu) doplněných o následné polemické články a další přílohy. V obou případech připravujeme vědecké vydání založené na badatelském výzkumu. Součástí svazků je ediční a vysvětlivkových aparát, stejně jako jmenný rejstřík.