cart
0

Vydání spisu T:G. Masaryka : Otázka sociální

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GA403/99/0792
Typ projektu
Standardní projekty
Rok zahájení
1999
Rok ukončení - konsolidovaný
2000
Řešitel/ka v MÚA
Jindřich Srovnal
Hlavní příjemce
Archiv AV ČR
Cílem grantového úkolu je vydání spisu T.G. Masaryka Otázka sociální v nové ediční řadě vydávané Ústavem T.G. Masaryka. Jde o kritické vydání Otázky sociální (sv. I. II. Čin 1936) - díla, jež vzniklo se svolením T.G. Masaryka a pod redakcí V. K. Škrachasloučením svou předchozích v řadě ohledů odlišných verzí tohoto spisu, verze české: Otázka sociální, základy marxismu filozofické a sociologické (J. Laichter 1898) a verze německé: Die philosophischen und sociologischen Grundlagen des Marxismus, Studienzur socialen Fragen (Konegen 1899). Způsob vzniku výsledného textu tohoto díla vydaného roku 1936 zavazuje editora - má-li být dílo edičně propracováno a komentováno podle zásad stanovených pro celou edici - k zevrubné komparaci dvou původních spisů, jakož i výsledného textu, vzniklého pod redakcí V.K. Škracha. Jde o vydání založené na badatelském průzkumu. Dílo vyjde v jednom svazku a jeho součástí bude zevrubný ediční a vysvětlivkový aparát a jmenný rejstřík.