cart
0

Výzkum modelů reprezentací v literárních diskurzech

Poskytovatel
ESF
Kód projektu
EE2.3.20.0125
Typ projektu
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)
Rok zahájení
2012
Rok ukončení - konsolidovaný
2014
Řešitel/ka v MÚA
Ivan Šedivý
Hlavní příjemce
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Filozofická fakulta
Další příjemci
Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Téma a cíle projektu

  • Projekt zaměřený na analýzu reprezentace a performativity v literárních textech.
  • Spolupráce odborníků z Jihočeské univerzity, Univerzity Karlovy, Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, Glasgow University a Univerzity v Opole.
     

Cíle projektu

  • rozvoj, posílení excelence a mezinárodních vazeb dlouhodobě budovaného vědeckého týmu,
  • tematická a metodologická inovace české literární vědy,
  •  inovace a zatraktivnění výuky literatury na JU.