cart
0

Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně 1940-1941

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GA409/07/0962
Typ projektu
Standardní projekty
Rok zahájení
2007
Rok ukončení - konsolidovaný
2008
Řešitel/ka v MÚA
Jan Bílek
Hlavní příjemce
Historický ústav AV ČR
Další příjemci
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Hlavním cílem projektu je soustředit a vydat záznamy z jednání československé exilové vlády v Londýně od jejího prozatímního uznání Velkou Británií v létě 1940 do konce roku 1941. Zatímco první mezník - vznik vlády - je logický, druhý mezník je víceménětechnického charakteru, vyplývá z celkové rozvahy projektu, který podle rozsahu bude vícesvazkový (rozvaha počítá se 4 svazky). Grantový projekt je plánován na dva roky, přičemž v prvním roce řešení bude připraven rukopis - což znamená shromáždění všechzápisů z jednání daného období a doplňujících dokumentů, jejich edičního zpracování, v druhém roce pak bude realizováno vydání péčí Masarykova ústavu - Archivu AV ČR. Základem navrhované edice budou zápisy ze zasedání československé exilové vlády v Londýně, dále programy jednotlivých jednání vlády a také usnesení. Součástí edice se musí stát také přílohy k jednáním vlády, které tvoří většinou zprávy jednotlivých ministrů, přednesené na jednání vlády. Tyto zápisy budou podle pravidel vědecké