cart
0

Zápisy ze schůzí československé exilové vlády v Londýně 1943-1945

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GAP410/11/1944
Typ projektu
Standardní projekty
Rok zahájení
2011
Rok ukončení - konsolidovaný
2015
Řešitel/ka v MÚA
Jan Bílek
Hlavní příjemce
Univerzita Karlova / Právnická fakulta
Další příjemci
Historický ústav AV ČR; Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Cílem projektu je vydání třetího, čtvrtého a pátého dílu záznamů z jednání československé exilové vlády v Londýně v letech 1943, 1944 a 1945. Projekt navazuje na dva již připravené díly z let 1940–41 a 1942, které byly, každý samostatně, podpořeny GA ČR. Tento grantový projekt celý záměr finalizuje. Je plánován na 5 let, postupně budou probíhat práce na archivním výzkumu, vědecké edici, úvodních odborných studiích k jednotlivým dílům a vydávání publikací (tři díly v pěti svazcích). Zápisy budou dle pravidel vědecké ediční práce podrobeny vnitřní i vnější kritice, edičně zpracovány a odborně komentovány, vypracovány budou rejstříky. Základem navrhované edice budou zápisy ze zasedání čsl. exilové vlády v Londýně, dále programy jednotlivých jednání vlády a také usnesení. Součástí edice se stávají také přílohy k jednáním vlády, které tvoří většinou zprávy jednotlivých ministrů.Relevantních dokumentů v porovnání s obdobím konstituování exilového zřízení značně narůstá, což souvisí s chodem úředního aparátu a přípravou na poválečné období.Součástí záměru je i mezinárodní vědecké kolokvium.