cart
0

Školení spisové služby

Pravidelná školení, která Masarykův ústav a Archiv AV ČR zajišťuje v oblasti spisové služby na pracovištích AV ČR, jsou určena pro:

  • pracovníky/pracovnice zodpovědné za vedení spisové služby na pracovišti (sekretářky, pracovnice podatelny a spisovny)
  • pracovníky/pracovnice, kteří pracují nebo budou pracovat s elektronickým systémem spisové služby a samostatnými evidencemi, nebo agendovými informačními systémy
  • pro vedoucí a pracovníky THS
  • vědecké tajemníky
  • pracovníky spravující projektovou a grantovou dokumentaci
  • vedoucí a ostatní zájemce

Související obsah