cart
0

Pro školy a veřejnost

S aktivitami Masarykova ústavu a Archivu AV ČR se široká veřejnost může seznámit prostřednictvím různých akcí.

Nejen pro žáky vyšších ročníků základních škol, studenty středních a vysokých škol, ale také pro další zájemce je určen Den otevřených dveří, který se koná každý rok na podzim jako součást Týdne Akademie věd ČR. Návštěvníci si mohou na vlastní oči prohlédnout výjimečné dokumenty a předměty ze zdejších fondů (např. Nobelovu cenu Jaroslava Heyrovského, zakládací listinu České akademie věd a umění nebo obrazy pravěkého světa od Zdeňka Buriana) a podívat se do archivních a knihovních depozitářů.

Po dohodě je možné pro skupiny žáků a studentů zorganizovat exkurzi s přednáškou nebo workshopem na vybrané téma. Pro bližší informace kontaktujte mua@mua.cas.cz.

Zaměstnanci Masarykova ústavu a Archivu AV ČR se rovněž podílí na tvorbě webových portálů, které netradičně a interaktivně seznamují veřejnost s výsledky vědeckého bádání. Tyto portály mj. umožňují zájemcům o historii a další společenskovědní obory samostatně sledovat nejrůznější dějinné motivy přímo v jejich okolí a v každodenním životě: Po stopách T. G. Masaryka; HistoryLab; Tohle jsme prožili. V té souvislosti jsou pořádány také specializované workshopy, zaměřené nejen na osobu prvního československého prezidenta a jeho připomínání ve veřejném prostoru českých měst a obcí.

Veřejnost má rovněž možnost účastnit se odborných výstav či tematických přednášek, které Masarykův ústav a Archiv AV ČR pořádá.

On-line projekty MÚA