cart
0
hp-hero mua-hp-2 mua-hp-3

Masarykův ústav
a Archiv AV ČR, v. v. i.

MÚA AV ČR je veřejná výzkumná instituce, jejím oborem jsou české moderní dějiny ve středoevropském kontextu, kodikologie a dějiny vědy. Spravuje rozsáhlé archivní a knihovní fondy.

Aktuálně v MÚA

Všechny novinky
hp-veda

Věda a výzkum

Zabýváme se výzkumem českých moderních dějin ve středoevropském kontextu, dějinami vědy a kodikologickým bádáním

Archivní fondy a sbírky

Zpracováváme institucionální a osobní archivní fondy a zpřístupňujeme je odborné i laické veřejnosti

hp-archiv
hp-box4

Publikační činnost

Vydáváme odborné knihy, edice a časopisy

Nové publikace

Online projekty MÚA