cart
0

Vědecké výstupy

Vědecké výstupy pracovníků Masarykova ústavu a Archivu AV ČR jsou průběžně evidovány v databázi ASEP, kterou zřizuje Akademie věd ČR. Evidují se nejen tištěné a elektronické publikace, ale také pořádané konference, workshopy a výstavy.

Masarykův ústav a Archiv AV ČR (od 2006)

Masarykův ústav AV ČR (do 2005)