cart
0

Poprvé v archivu

Před návštěvou

Archiválie jsou uloženy v jednotlivých archivních souborech (fondech a sbírkách). Fondy jsou zpravidla tvořeny podle provenienčního principu, tj. dokumenty jednoho původce (korporace nebo fyzické osoby) tvoří jeden archivní fond. Strukturovaný přehled archivních souborů uložených v MÚA AV ČR podává stránka Archivní fondy a databáze. Prohlížení podrobnějších údajů o archivních souborech a vyhledávání v elektronických archivních pomůckách umožňuje Archivní Vademecum. Některé starší archivní pomůcky zatím nejsou k dispozici v elektronické verzi; na požádání je možné prohlížet je v badatelně.

Archivní fondy vstup do vademeca

Nenašli jste, co jste hledali?

V případě, že jste na výše uvedených odkazech nenašli záznam o vámi hledaných archiváliích nebo potřebujete konzultaci, napište svůj dotaz na adresu badatelna@mua.cas.cz.

Objednejte si archiválie ke studiu

Pokud je archivní soubor opatřen elektronickou pomůckou, objednejte si archiválie přímo v Archivním Vademecu. Pokud fond elektronickou pomůcku nemá, pošlete svou objednávku e-mailem, přičemž nezapomeňte uvést: název archivního souboru, inventární číslo (případně signaturu), číslo kartonu, další údaje podle uvážení. Žádost o předložení archiválií můžete podat také osobně v badatelně.

Předkládání archiválií se řídí zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějích předpisů (§ 34–41), a prováděcí vyhláškou č. 645/2004 Sb.

Rezervujte si místo v badatelně

Poté, co obdržíte vyrozumění o připravené objednávce, zarezervujte si na určitý den a čas místo v badatelně.


Návštěva badatelny

Nezapomeňte s sebou

Doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas), nástroje k pořizování poznámek.

Základní pravidla pro studium v badatelně

Do badatelny vstupují návštěvníci bez zavazadel, která si mohou odložit v zamykatelných skříňkách. V badatelně není dovolena konzumace jídel a nápojů.

Každý návštěvník se zapíše do knihy návštěv a na výzvu pracovníka badatelny vyplní badatelský list a prokáže svou totožnost.

Nabádáme k ohleduplnému chování vůči ostatním návštěvníkům. Zejména se požaduje vypnout systémové zvuky v používaných zařízeních (počítačích, fotoaparátech, mobilních telefonech) a nepoužívat hlasová komunikační zařízení.

Archiválie a knihy, které jsou badateli předloženy ke studiu, je zakázáno vynášet mimo badatelnu.

Je zakázáno měnit pořadí archiválií ve složkách a v kartonech.

Pořizovat snímky archiválií nebo knih lze pouze po schválení žádosti o použití reprodukčního zařízení. Pořízené snímky slouží výhradně ke studijním potřebám badatele, který snímky pořídil. Ke zveřejnění snímků (tiskem nebo elektronicky) je nutný předchozí souhlas Masarykova ústavu a Archivu AV ČR.

Návštěvníci badatelny jsou povinni řídit se Badatelským řádem MÚA AV ČR, některé poskytované služby jsou zpoplatněny podle Ceníku služeb.

Mohlo by vás zajímat