cart
0

Podrobnosti k formě a průběhu školení

Místo konání: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Praha 8 (Gabčíkova 2362/10), případně i v hybridní formě

Doba: 10:00–15:00

Kapacita (prezenčně): 10 osob

Účastníci školení budou seznámeni s problematikou správného vedení spisové služby a řádné péče o úřední a vědecké dokumenty od počátku jejich vzniku až po skartační řízení v souladu s platnou legislativou ČR a EU. Důraz bude kladen na správné zacházení s elektronickými dokumenty, ověřování jejich autorizačních prvků, ukládání a předkládání do skartačního řízení. Tématem školení bude i řádná správa vědeckých dat a dokumentů.