cart
0
Member photo

Mgr. Michal Frankl, Ph.D.

E-mail: frankl@mua.cas.cz

Telefon: +420 286 010 556

Místnost: B 109

Specializace

 • T. G. Masaryk
 • Dějiny vědeckých institucí v Československu po roce 1952

Vzdělání

2000–2006 PhD., Fakulta sociálních věd UK
1994–2000 Mgr., Fakulta sociálních věd UK

Badatelské zaměření

 • uprchlíci a uprchlická politika v zemích střední a východní Evropy ve 20. století
 • dějiny moderního antisemitismu
 • etnické násilí
 • holokaust

Výzkumné projekty od r. 2010

 • Český uzel Evropské infrastruktury pro výzkum holokaustu, LINDAT/CLARIAH-CZ (MŠMT), 2023–2026
 • Unlikely refuge? Refugees and citizens in East-Central Europe in the 20th century, ERC Consolidator Grant, 2019–2024
 • Občané země nikoho. Židovští uprchlíci a eroze občanství ve středovýchodní Evropě, 1935-1939, Grantová agentura ČR, 2018–2021
 • Integrace a segregace v prostoru města, Technologická agentura ČR (hlavní příjemce: Institut Terezínské iniciativy, 2018–2021)
 • BeGrenzte Flucht. Die österreichischen Flüchtlinge an der Grenze zur Tschechoslowakei im Krisenjahr 1938, Zukunftsfonds der Republik Österreich, 2015–2017
 • European Holocaust Research Infrastructure, od 2010 (FP7, H2020)
 • Budování státu bez antisemitism? Řešitel, spolu s Miloslavem Szabó, Grantová agentura ČR, 2011–2013

Pedagogická činnost od roku 2010

 • od 2004: CET Academic Programs Prague
 • 2010–2011: FF UK, Ústav českých dějin (externista)

Zahraniční pobyty a stáže od roku 2010

 • 10/2018–3/2019: Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust Studien
 • 9/2015–1/2016: Margit Meissner Fellowship, Jack, Joseph and Morton Mandel Center for Advanced Holocaust Studies, US Holocaust Memorial Museum
 • 1/2017: The Sorrell and Lorraine Chesin JDC Archives Fellowship

Publikační činnost od roku 2010

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti v MÚA AV ČR; ASEP)

Vědecké monografie

 • Frankl, Michal. Občané země nikoho. Uprchlíci a pohyblivé hranice středovýchodní Evropy, 1938–1939. Židé, dějiny, paměť 8. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2023.
 • Čapková, Kateřina, a Michal Frankl. Unsichere Zuflucht: Die Tschechoslowakei und ihre Flüchtlinge aus NS-Deutschland und Österreich 1933–1938. Köln: Böhlau, 2012.
 • Frankl, Michal. „Prag ist nunmehr antisemitisch“. Tschechischer Antisemitismus am Ende des 19. Jahrhunderts. Studien zum Antisemitismus in Europa, Bd. 1. Berlin: Metropol, 2011.
 • Frankl, Michal, a Miloslav Szabó. Budování státu bez antisemitismu? Násilí, diskurz loajality a vznik Československa. Židé, dějiny, paměť 2. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015.
 • Reinke, Andreas, Kateřina Čapková, Michal Frankl, Piotr Kendziorek, a Ferenc Laczó. Die „Judenfrage" in Ostmitteleuropa. Historische Pfade und politisch-soziale Konstellationen. Berlin: Metropol-Verlag, 2015.

Redakce kolektivních monografií

Studie v impaktovaných časopisech

 • Frankl, Michal. ‘Introduction: East Central Europe as a Place of Refuge in the Twentieth Century: Introduction to the State and Patterns of Historical Research’: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 71, no. 4 (2022): 473–489. https://doi.org/10.25627/202271411251.
 • Frankl, Michal. ‘Scripting Refugees: Historians and Narrations of Refugeedom in Czechoslovak History’. Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 71, no. 4 (2022): 555–586. https://doi.org/10.25627/202271411254.
 • Frankl, Michal. ‘Mobilizing National History against Refugees: A Czech Polemic on Migration’. Hungarian Studies Review 49, no. 1 (2022): 11–31. https://doi.org/10.5325/hungarianstud.49.1.0011.
 • Frankl, Michal, Petr Mazánek, Aneta Plzáková, Wolfgang Schellenbacher, Zuzana Schreiberová a Luboš Světík. ‘Present and Absent: Exploring the Holocaust of Jews in Prague Using a Mobile Application’. GI_Forum, č. 2 (2020): 14–28. https://doi.org/10.1553/giscience2020_02_s14.
 • Frankl, Michal. „Země nikoho 1938. Deportace za hranice občanství". Forum historiae 13, č. 1 (2019): 92–115.
 • Frankl, Michal. „Prejudiced Asylum: Czechoslovak Refugee Policy, 1918-60". Journal of Contemporary History 49, č. 3 (2014): 537–555.
 • Frankl, Michal. „‚Silver!‘ Anti-Jewish Riots in Bohemia, 1866". Judaica Bohemiae 45, č. 1 (2010): 5–34. ISSN 0022-5738.
 • Frankl, Michal. „‚The Enchantment Has Gone.‘ Anti-Jewish Views of Jan Neruda in the Context of Czech Liberal Journalism in the 1860s". Judaica Bohemiae 46, č. 2 (2011): 7–22. ISSN 0022-5738.
 • Frankl, Michal. „Exhibiting Refugeedom. Orient in Bohemia? Jewish Refugees During the First World War". Judaica Bohemiae 50, č. 1 (2015): 117–129.
 • Frankl, Michal, a David Lawson. „Jewish Ostrava: Virtual Community and Digital Archive. The Ostrava Group in London and the Jewish Museum in Prague". Judaica Bohemiae 48, č. 1 (2013): 93–103.

Studie v recenzovaných časopisech

 • Frankl M. Vast Workshop and Laboratory: Labor and Refugees to the Bohemian Lands and Czechoslovakia, 1914–39. Austrian History Yearbook. Published online (2024): 1–12.
 • Frankl, Michal. ‘Cast Out of Civilized Society: Refugees in the No Man’s Land between Slovakia and Hungary in 1938’. In Places, Spaces and Voids in the Holocaust, edited by Natalia Aleksiun and Hana Kubátová, 55–85. European Holocaust Studies 3. Göttingen: Wallstein Verlag, 2021.
 • Frankl, Michal. ‘Holocaust History in the Bohemian Lands: Research Questions and Voids, Sources and Data’. S:I.M.O.N. Shoah: Intervention. Methods. Documentation. 8, no. 2 (2021): 5–12. https://doi.org/10.23777/SN.0221/ART_MFRA01.
 • Frankl, Michal. Citizenship of No Man’s Land? Jewish Refugee Relief in Zbąszyń and East-Central Europe, 1938–1939. S:I.M.O.N. – Shoah: Intervention. Methods. Documentation [online]. 2020, 8(2), 37–49. https://doi.org/10.23777/SN.0220/ART_MFRA01.
 • Frankl, Michal. „No Man’s Land: Refugees, Moving Borders, and Shifting Citizenship in 1938 East-Central Europe". Jahrbuch Des Simon-Dubnow-Instituts 16 (2017): 247–266.
 • Frankl, Michal. ‘Blogging As a Research Method? The EHRI Document Blog’. Quest. Issues in Contemporary Jewish History. Journal of Fondazione CDEC, no. 13 (13 August 2018): 24–51.
 • Frankl, Michal. ‘Free of Controversy? Recent Research on the Holocaust in the Bohemian Lands’. Dapim: Studies on the Holocaust 31, no. 3 (2017): 262–270.
 • Frankl, Michal. „Neruda chameleon. Nad reakcemi na knihu o Janu Nerudovi a jeho vztahu k Židům". Česká literatura, č. 3 (2014): 434–449.

Studie v kolektivních monografiích

 • Koeltzsch, Ines, Michal Frankl, and Martina Niedhammer. ‘Stát se Čechoslováky: Židé v českých zemích, 1917–1938’. In Židé v českých zemích. Společná cesta dějinami, edited by Kateřina Čapková and Hillel J. Kieval, 191–240. Praha: NLN, 2022.
 • Frankl, Michal, Martina Niedhammer, and Ines Koeltzsch. ‘Sporná rovnoprávnost: Židé v českých zemích, 1861–1917’. In Židé v českých zemích. Společná cesta dějinami, edited by Kateřina Čapková and Hillel J. Kieval, 143–190. Praha: NLN, 2022.
 • Frankl, Michal. ‘Vědecké blogování a geografie holokaustu: Document Blog EHRI’. In Digitální obrat v českých humanitních a sociálních vědách, edited by Radim Hladík, Studia nových médií, 193–211. Praha: Karolinum, 2022.
 • Frankl, Michal, Martina Niedhammer, and Ines Koeltzsch. ‘Contested Equality: Jews in the Bohemian Lands, 1861–1917 ’. In Prague and Beyond. Jews in the Bohemian Lands, edited by Kateřina Čapková and Hillel J. Kieval, 120–156. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2021.
 • Koeltzsch, Ines, Michal Frankl, and Martina Niedhammer. ‘Becoming Czechoslovaks: Jews in the Bohemian Lands, 1917–1938’. In Prague and Beyond. Jews in the Bohemian Lands, edited by Kateřina Čapková and Hillel J. Kieval, 157–195. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2021.
 • Frankl, Michal. ‘Jews Out of Place? Place and Space in Czech Antisemitic Caricatures’. In Visual Antisemitism in Central Europe, edited by Jakub Hauser and Eva Janáčová, 99–122. De Gruyter Oldenbourg, 2021. https://doi.org/10.1515/9783110616415-005.
 • Frankl, Michal, Ines Koeltzsch a Martina Niedhammer. Umstrittene Gleichberechtigung. Juden in den böhmischen Ländern zwischen 1861 und 1917. In: Kateřina Čapková a Hillel J. Kieval, ed. Zwischen Prag und Nikolsburg. Jüdisches Leben in den böhmischen Ländern. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2020, 161–208. ISBN 978-3-525-36427-7.
 • Frankl, Michal, Ines Koeltzsch a Martina Niedhammer. Plötzlich Tschechoslowaken, 1917–1938. In: Kateřina Čapková a Hillel J. Kieval, ed. Zwischen Prag und Nikolsburg. Jüdisches Leben in den böhmischen Ländern. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2020, 209–264. ISBN 978-3-525-36427-7.
 • Frankl, Michal. ‘Niemandsland: Schauplatz der jüdischen  Ausbürgerung. Flucht und Vertreibung in Ostmitteleuropa im Jahr 1938’. In Ausgewiesen! Berlin, 28. 10. 1938. Die Geschichte der „Polenaktion“, edited by Alina Bothe, Gertrud Pickhan, and Christine Meibeck, 106–115. Berlin: Metropol, 2018.
 • Leeuw, D. de, M. Bryant, M. Frankl, I. Nikolova, and V. Alexiev. ‘Digital Methods in Holocaust Studies: The European Holocaust Research Infrastructure’. In 2018 IEEE 14th International Conference on E-Science (e-Science), 58–66, 2018. https://doi.org/10.1109/eScience.2018.00021.
 • Frankl, Michal. „Antisemitism in Bohemian Lands. From Multiethnic Habsburg Empire to Homogenous National State". In Antisemitism in Eastern Europe. History and Present in Comparison, editoval Hans-Christian Petersen a Samuel Salzborn, 29–45. Politische Kulturforschung 5. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2010.
 • Frankl, Michal. „From Boycott to Riot. Moravian Anti-Jewish Violence of 1899 and Its Background". In Sites of European Antisemitism in the Age of Mass Politics, 1880–1918, editoval Robert Nemes a Daniel Unowsky, 94–114. Waltham, Massachusetts: Brandeis University Press, 2014.
 • Frankl, Michal. „Gescheiterte Fortschrittsvision? Die tschechischen Liberalen und die ‚Judenfrage‘ in den 1860er-Jahren". In Die „Judenfrage" – ein europäisches Phänomen?, editoval Manfred Hettling, Michael G. Müller, a Guido Hausmann, 267–294. Studien zum Antisemitismus in Europa 5. Berlin: Metropol, 2013.
 • Frankl, Michal. „‚Kouzlo minulo‘. Protižidovské názory Jana Nerudy v kontextu české liberální publicistiky 60. let 19. století". In Jan Neruda a Židé. Texty a kontexty, editoval Michal Frankl a Jindřich Toman, 9–27. Praha: Akropolis, 2012.
 • Frankl, Michal. „‚Národní odstředivka.‘ Diskurz židovské (ne)loajality ve stínu první světové války". In Neviditelná loajalita? Rakušané, Němci, Češi v české kultuře 19. století =: Unsichtbare Loyalität? Österreicher, Deutsche und Tschechen in der Kultur der böhmischen Länder des 19. Jahrhunderts: sborník příspěvků z 35. ročníku sympozia k problematice 19. století: Plzeň, 26.–28. února 2015, editoval Václav Petrbok, Taťána Petrasová, a Pavla Machalíková, 87–94. Praha: Academia, 2016.
 • Frankl, Michal. „National, keinsewegs rassisch? Interpretationen des tschechischen Antisemitismus zwischen dem Ende des 19. und der Mitte des 20. Jahrhundert". In Mythen und Politik im 20. Jahrhundert. Deutsche, Slowaken, Tschechen, editoval Edita Ivaničková, Dieter Langewiesche, a Alena Míšková, 193–212. Veröffentlichungen der Deutsch-Tschechischen und Deutsch-Slowakischen Historikerkommission 18. Essen: Klartext, 2013.
 • Frankl, Michal. „The Sheep of Lidice: The Holocaust and the Construction of Czech National History". In Bringing the Dark Past to Light: The Reception of the Holocaust in Postcommunist Europe, editoval John-Paul Himka a Joanna Beata Michlic, 166–194. Lincoln – London: University of Nebraska Press, 2013.
 • Frankl, Michal. „Zwischen Staat und Nation: Tschechisch-jüdische Reaktionen auf Antisemitismus vor dem Ersten Weltkrieg". In Einspruch und Abwehr. Die Reaktion des europäischen Judentums auf die Entstehung des Antisemitismus (1879–1914), editoval Ulrich Wyrwa, 180–192. Frankfurt am Main: Campus-Verl., 2010.