cart
0
Úvodní fotka tématu
Výzkumný tým

Komparativní a transnacionální dějiny

Tým usiluje prostřednictvím komparativních a transnacionálních přístupů současné historické vědy o širší kontextualizaci českých a středoevropských dějin 19. a 20. století. Za využití klasických nástrojů historické komparace i novějších přístupů dějin kulturních transferů, dějin prostoru, migrace a digital humanities se snaží překračovat klasická paradigmata nacionálního dějepisectví zaměřeného na ústřední kategorie národa a národního státu. Členové týmu realizují konkrétní výzkumné projekty v oblasti dějin migrace, občanství a holokaustu a v oblasti komparativních dějin moderních válek, násilí a jejich důsledků.

Vedoucí

Member photo
Oddělení moderních sociálních a kulturních dějin

Související obsah