cart
0
Member photo

Mgr. Milan Hanyš, Ph.D.

E-mail: hanys@mua.cas.cz

Telefon: +420 286 010 566

Místnost: B 306

Vzdělání

 • 2009–2014 Ph.D., FHS UK, Praha
 • 2009 Mgr., FHS UK, Praha
 • 2007 Bc., FHS UK, Praha

Badatelské zaměření

 • politická filosofie
 • dějiny idejí
 • dějiny politického myšlení

Výzkumné projekty

 • Centrum fenomenologického výzkumu (Univerzitní centrum excelence), UK Praha, člen týmu v letech 2015–2016
 • Mezinárodní korespondenční sítě T. G.  Masaryka a vznik Československa v roce 1918, NAKI II, člen týmu v roce 2021
 • Felix Weltsch, Jindřich Kohn a intelektuální dějiny v meziválečném Československu, hlavní řešitel projektu GAČR (2021-2024)

Pedagogická činnost

 • Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy (2010-dodnes)

Zahraniční pobyty a stáže od roku 2010 (delší než 1 měsíc)

 • 10/2011–7/2012 visiting researcher, Universität Bayreuth (výzkumné stipendium DAAD)
 • 09/2018-02/2019 Jan Patočka Junior Visiting Fellow, Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Wien

Členství v odborných grémiích a redakčních radách

 • člen redakční rady časopisu Lidé města (2017-dodnes)
 • člen Odborného orgánu hodnotitelů Rady pro vědu, výzkum a inovace (2019-dodnes)

Publikační činnost od roku 2010

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti v MÚA AV ČR)

 

Vědecké monografie

 • Hanyš, M., Apoštol filosofů: Studie k Pavlově politické teologii a její recepci v soudobé filosofii. Praha: Togga, 2014. 275 s. 978-80-7476-055-6.

Redakce kolektivních monografií

 • Arnason, J. P. – Hanyš, M. (eds.), Mezi náboženstvím a politikou. Praha: Togga, 2016. 393 s. 978-80-7476-102-7.
 • Hanyš, M. – Pavlíček, T. W. (eds.), Dějiny, smysl a modernita. K 75. narozeninám Miloše Havelky. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR – Fakulta humanitních studií UK, 2019. 440 s. ISBN 978-80-88304-09-8.

Studie v recenzovaných časopisech

 • Hanyš, M., „Felix Weltsch, tvořivý střed a obranyschopná demokracie“. Filosofický časopis 71, 2023, 4, s. 619–635. https://doi.org/10.46854/fc.2023.4r.619
 • Hanyš, M., “Beyond “The Power of the Powerless”: the Political Thought and Polemics of the Czechoslovak Opposition, 1977–1980“. East Central Europe, 50 (2–3), 2023, s. 279–303. https://doi.org/10.30965/18763308-50020006
 • Hanyš, M., „Náboženství, etika a život: nástin filosofie Jana Sokola“. Lidé města 23, 2021, 1, s. 33-46.
 • Hanyš, M., „Reflexe antisemitismu v meziválečných prózách Egona Hostovského“. Česká literatura 68, 2020, 5, s. 535–550.
 • Hanyš, M., „Gender, soukromí a intersubjektivita: O poddanství žen J. S. Milla“. Filozofia 73, 2018, 9, s. 755–766.
 • Hanyš, M., „Radikální a banální zlo“. Filosofický časopis 66, 2018, 4, s. 487–504.
 • Hanyš, M., „O Hanově Společnosti transparence“. Filosofický časopis 65, 2017, 3, s. 437–448.
 • Hanyš, M., „Občanská neposlušnost v myšlení Hannah Arendtové“. Filosofický časopis 64, 2016, 1, s. 59–74.

Studie v kolektivních monografiích

 • Hanyš, M., "Absolute Goodness, the Banality of Evil, and the Wickedness Beyond Vice", in: Zawisa, R., Hagedorn, L. (eds.), "Faith in the World." Post-Secular Readings of Hannah Arendt. Frankufrt - New York: Campus Verlag, 2021, pgs. 189-201.
 • Hanyš, M., „Masarykova cesta od konzervatismu k feminismu“, in: Hanyš, M. – Pavlíček, T. W. (eds.), Dějiny, smysl a modernita. K 75. narozeninám Miloše Havelky. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR – Fakulta humanitních studií UK, 2019, 251–267.
 • Hanyš, M., „Dissent and Civil Disobedience: An Arendtian Perspective“, in: Teryngerová, V. – Sepp, H. R. (eds.), Ethics in Politics?. Nordhausen: Verglag Traugott Bautz, 2018, s. 39–48.
 • Hanyš, M., „Monoteismus, násilí a náboženská nesnášenlivost“, in: Arnason, J. P. – Hanyš, M. (eds.), Mezi náboženstvím a politikou. Praha: Togga, 2016, s. 331–357.
 • Hanyš, M., „(Pro)následovatel Pavla: Nietzsche a Pavlovo dysangelium“, in: Novák, A. (ed.), Nietzsche a (ne)přátelé, Praha: Togga, 2015.
 • Hanyš, M., „Žádostivost v antropologii apoštola Pavla“, Vrabec, M. (ed.), Touha a žádostivost v dějinách evropské filosofie, Praha: Togga, 2014, s. 67–82.
 • Hanyš, M., „Radikální nadcivilizace a orthodoxie: O některých nezamýšlených důsledcích teologie Pavla z Tarsu“, in: Arnason, J. P, Benyovszký, L., Skovajsa, M. (eds.), Dějinnost, nadcivilizace a modernita. Studie k Patočkově konceptu nadcivilizace, Praha: Toga, 2010, s. 271–287.