cart
0
Úvodní fotka tématu
Výzkumný tým

T. G. Masaryk a jeho spolupracovníci. Výzkum – edice – popularizace

Tým se zaměřuje na výzkum činnosti T. G. Masaryka a jeho spolupracovníků, jak ze sféry politické (především Edvard Beneš), tak vědecké a kulturní. T. G. Masaryk během svého života aktivně zasahoval do různých vědeckých oborů a společenských oblastí, složení týmu je proto nutně interdisciplinární: jeho členky a členové se zaměřují na dějiny myšlení, politické dějiny, kulturní a literární dějiny a paměťová studia. Výzkum je provázán s ediční praxí, mezi důležité úkoly týmu patří zpřístupňování pramenů různé povahy (díla, ego dokumenty jako korespondence, vzpomínky, ale i dokumenty úřední povahy). Členky a členové týmu se podílejí na vydávání profilových edic Spisy TGM, Korespondence TGM, Dokumenty E. Beneše, EGO ad. Tým se opírá o vynikající infrastrukturu – fondy Archivu Ústavu T. G. Masaryka a Prezidentskou knihovnu T. G. Masaryka, jež jsou ve správě Masarykova ústavu a Archivu AV ČR. Tým se podílí na rozvoji několika databází – metadata rozsáhlé Masarykovy korespondence jsou vkládána do databáze historické korespondence HiKo, v prostředí webového portálu Po stopách T. G. Masaryka vzniká databáze pomníků a dokumentace prezidentských cest, průběžně je doplňována bibliografie publikovaných textů TGM.

Vzhledem k významu postavení T. G. Masaryka v  moderních českých dějinách je důležitou složkou činnosti týmu popularizace, ať již prostřednictvím tisku, rozhlasu, televize a sociálních sítí, či formou přednášek pro veřejnost, debat či workshopů pro žáky středních i vysokých škol.

Tým spolupracuje s řadou akademických institucí v České republice i v zahraničí, s regionálními paměťovými institucemi (muzei, archivy) a společnostmi a spolky zaměřenými (nejen) na osobnost T. G. Masaryka (Ústav T. G. Masaryka, Muzeum T. G. Masaryka v Hodoníně, Masarykova společnost, Badatelský fond Anny a Jaroslava Krejčích ad.).

Vedoucí

Member photo
Oddělení moderních politických a intelektuálních dějin

Související obsah