cart
0
Member photo

Mgr. Magdalena Sedlická, Ph.D.

E-mail: sedlicka@mua.cas.cz

Telefon: +420 286 010 557

Místnost: B 108

Specializace

  • T. G. Masaryk
  • Dějiny vědeckých institucí v Československu po roce 1952

Vzdělání

  • 2012–2019: Ph.D., Filozofická fakulta UK, Ústav českých dějin
  • 2006–2012: Mgr., Filozofická fakulta UK, Historie-Hebraistika

Badatelské zaměření

  • moderní židovské dějiny
  • holocaust
  • antisemitismus
  • oral history

Výzkumné projekty od r. 2010

  • Unlikely refuge? Refugees and citizens in East-Central Europe in the 20th century, 2019-dosud (ERC Consolidator Grant, vědecká koordinátorka)
  • Integrace a segregace v prostoru města: dějiny holokaustu v Praze prostřednictvím mobilní webové aplikace, 2018-dosud (Technologická agentura České republiky)
  • Začlenění židovského obyvatelstva do poválečného Československa a Polska, 2016-2018 (Grantová agentura České republiky)
  • Projekt Jewish Councils Archives in Europe, 2015-2017 (Claims Conference)
  • European Holocaust Research Infrastructure, 2010-dosud (FP7, H2020)

 

Publikační činnost od r. 2010

Studie v impaktovaných časopisech

  • Sedlická, Magdalena, „Examples of Anti-Semitism in Czechoslovak Foreign Army in Great Britain during WWII“. Judaica Bohemiae XLVIII, č. 2, 2013, s. 39–68.

Studie v recenzovaných časopisech

  • Sedlická, Magdalena, „Marné čekání na klid. Židovské obyvatelstvo a poválečný pogrom ve slovenských Topoľčanech“. Historica Olomucensia 54, 2018, s. 135–148 (v tisku).
  • Sedlická, Magdalena, „Rovnoprávní občané? Slovenští Židé po druhé světové válce“. Marginalia Historica, č. 1, 2017, s. 155–172 (v tisku).
  • Sedlická, Magdalena, „Němečtí Židé v Československu v letech 1945-1948“. HOP / Historie – Otázky – Problémy, roč. 8, č. 1, 2016, s. 120–131.
  • Sedlická, Magdalena, „Antisemitismus v československých pozemních jednotkách na Západě za druhé světové války“. HOP / Historie – Otázky – Problémy, roč. 4, č. 2, 2012, s. 57–65.