cart
0

Pro badatele

Masarykův ústav a Archiv AV ČR je akreditovaným veřejným archivem, který spravuje a v rámci zákonných předpisů zpřístupňuje rozsáhlé archivní soubory neuniverzitních vědeckých institucí, spolků a společností, včetně Československé akademie věd a Akademie věd ČR, osobních fondů (písemných pozůstalostí) vědců a fondy Ústavu T. G. Masaryka. Badatelská veřejnost může využívat také bohaté knihovní fondy. 


Studium archivních souborů a knihovních sbírek je umožněno v prostorách badatelny v budově Masarykova ústavu a Archivu AV ČR. Objednávky archiválií vyřizuje personál badatelny elektronicky prostřednictvím objednávkových formulářů nebo osobně, objednávky knih ke studiu vyřizuje prostřednictvím zvláštních formulářů knihovna.