cart
0

Tematicky volné číslo, Střed | Centre

Datum uzávěrky
30. 6. 2024

Časopis Střed | Centre vypisuje výzvu autorům na tematicky volné číslo.

 

Studie v rozsahu 6 000 až 10 000 slov se mohou vztahovat k celé šíři záběru časopisu, kterým je historické studium společnosti, kultury, politiky a ekonomiky ve střední Evropě od 19. století do současnosti.

 

Hotové rukopisy studií do volného čísla je možné zasílat do 30. června 2024 na elektronickou adresu redakce stred@mua.cas.cz. Podrobné informace pro autory jsou k dispozici na webové stránce časopisu.

 

Střed | Centre je odborný recenzovaný časopis tematicky zaměřený na studium společnosti, kultury, politiky a ekonomiky ve střední Evropě od 19. století do současnosti. Oborové těžiště časopisu je v historických vědách a historicky orientovaném humanitně a sociálně vědném výzkumu s důrazem na interdisciplinární dialog. Střed | Centre si klade za úkol spojovat rozsáhlé, ale značně fragmentované pole výzkumu věnujícího se středoevropskému prostoru. S tímto cílem proto časopis vedle češtiny publikuje texty také v angličtině, případně němčině. Střed | Centre vychází dvakrát do roka a kombinuje tematicky zaměřená a tematicky volná čísla, o jejichž přípravě předem informuje prostřednictvím výzvy autorům. Střed | Centre je indexovaný v mezinárodních databázích odborných periodik SCOPUS, EBSCO, ERIH Plus a CEEOL a vychází v režimu open access. Časopis vydávají Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., a Vysoká škola CEVRO Institut, z. ú.

Přílohy

Související obsah

Další publikace k tématu

Ostatní