cart
0
Magazín Dějiny – Teorie – Kritika

Dějiny – Teorie – Kritika

Dějiny – Teorie – Kritika vychází dvakrát do roka a je zaměřen na dějiny historiografie, metodologii a její proměny, s důrazem na polemičnost a kritičnost. Periodikum v letech 2004–2010 vydával Masarykův ústav AV ČR, resp. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., a Fakultou humanitních studií UK. Počínaje číslem 1/2011 se jediným vydavatelem časopisu stala Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Kontakt na redakci: www.dejinyteoriekritika.cz

Časopis je indexován v databázi Scopus.

Časopis je indexován v databázi ERIH Plus


Registrace evid. č.

MK ČR E 15207

ISSN

1214-7249

Vydavatel

Fakulta humanitních studií UK