cart
0
Member photo

PhDr. Helena Kokešová, Ph.D.

E-mail: kokesova@mua.cas.cz

Telefon: +420 286 010 117

Místnost: A 204

Vzdělání

 • 2004–2012 Ph.D.: FF UK, Praha
 • 1989 PhDr.: FF UK, Praha
 • 1984–1987 promovaný historik: FF UK, Praha

Badatelské zaměření

české kulturní a politické dějiny 19. a počátku 20. století; ediční teorie a praxe; edice korespondence a pamětí; archivní činnost

Výzkumné projekty od r. 2010

 • 2014–2016 řešitelka grantového projektu Modernismus – Machar – Masaryk: myšlení, tvorba a jednání, GA ČR, č. GA14-29050S
 • 2020–2022 řešitelka grantového projektu Přátelství v kontextu politických a literárních zápasů: Tomáš Garrigue Masaryk a Josef Svatopluk Machar, GA ČR, č. 20-01057S

Členství v orgánech univerzit a AV, vědeckých společnostech a komisích, v redakčních radách

 • od 2018 členka ediční řady Edice korespondence a dokumentů Aloise Musila,
 • od 2017 členka ediční řady Edvard Beneš. Dokumenty,
 • od 2012 členka společné ediční řady MUA a Nakladatelství Lidové noviny nazvané EGO,
 • členka Akviziční a metodické komise Masarykova ústavu,
 • 2013–2017 členka akviziční komise LA PNP,
 • od 2012 členka České archivní společnosti,
 • od 2003 členka Společné archivní a knihovní rady Masarykova ústavu a Archivu AV ČR a ÚTGM, o.p.s.,
 • od 2003 členka Společné archivní a knihovní rady Masarykova ústavu a Archivu AV ČR a ÚTGM, o.p.s.,
 • od 2000 členka ediční rady pro vydávání Masarykovy korespondence v Masarykově ústavu AV ČR Praha,
 • od 1990 členka „Spolku českých historiků“ (Historický klub 1872); (členka výboru).

 

Publikační činnost

(zde viz evidenci publikační činnosti od r. 2006 v MÚA AV ČR)

(zde viz evidenci publikační činnosti do r. 2005 v Masarykově ústavu AV ČR)

 

Publikační činnost od roku 2010

Odborné knihy

 • Kokešová, Helena, Kraitlová, Irena. Korespondence T. G. Masaryk – Josef Svatopluk Machar. Svazek II. (1896). Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR: Praha: Ústav T. G. Masaryka, 2019. Korespondence TGM. ISBN 978-80-88304-02-9; ISBN 978-80-86142-62-3.
 • Kokešová, Helena, Kotyk, P., Kraitlová, Irena, Doubek, Vratislav, Merhautová, Lucie. Korespondence T. G. Masaryk – Josef Svatopluk Machar. Svazek I. (1893–1895). Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2017. Korespondence TGM. ISBN 978-80-87782-68-2.
 • Hájková, Dagmara, Kokešová, Helena. Dívčí deníky Zdenky Kaizlové z let 1909–1919. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. Ego. Paměti, deníky, korespondence, 8. ISBN 978-80-7422-425-6.
 • Kokešová, Helena, ed. Politici, umělci a vědci ve veřejném prostoru na přelomu 19. a 20. století. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2015. ISBN 978-80-87782-51-4.
 • Kokešová, Helena. Eduard Albert (1841–1900). Český intelektuál ve Vídni. Praha: Vyšehrad, 2014. Velké postavy českých dějin, 17. ISBN 978-80-7429-472-3.
 • Bílek, Jan ; Kokešová, Helena ; Quagliatová, Vlasta. Korespondence T. G. Masaryk - Antonín Rezek. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2011. 148 s. (Korespondence TGM). ISBN 978-80-86495-69-9.
 • Bílek, Jan ; Kokešová, Helena ; Quagliatová, Vlasta ; Ryantová, Marie ; Kučera, Martin. Korespondence T. G. Masaryk - Josef Kaizl. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2011. 340 s. (Korespondence TGM). ISBN 978-80-86495-82-8.

Kapitoly v odborných knihách

 • Hájková, Dagmar, Horák, Pavel, Doubek, Vratislav, Fabini, Pavel, Frankl, Michal, Helan, P., Malínská, Jana, Kokešová, Helena, Kováč, D., Koeltzsch, Ines, Merhautová, Lucie, Nešpor, Zdeněk, Jemelka, Martin, Pehr, M., Polášek, M., Rychlík, J., Szabó, M., Tomeš, Josef, Velek, Luboš, Velek, V., Velková, A., Vašek, Richard. T.G.M. v kostce. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2020. ISBN 978-80-88304-23-4.
 • Kokešová, Helena. Ke vztahu T. G. Masaryka a Josefa Svatopluka Machara. In: Kokešová, H. ed. Politici, umělci a vědci ve veřejném prostoru na přelomu 19. a 20. století. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2015, S. 92-101. ISBN 978-80-87782-51-4.
 • Mádlová, Vlasta, Tomeš, Josef, Pavlíček, Tomáš W., Boháček, Jan, Franc, Martin, Květová, Miroslava, Fabini, Pavel, Hálek, Jan, Bahenská, Marie, Brádlerová, Daniela, Jůnová Macková, Adéla, Klečacký, Martin, Josefovičová, Milena, Kábová, Hana, Kokešová, Helena, Dvořáčková, Věra. Slavní i zapomenutí. Čeští vědci a umělci 19. století v kresbách Maxe Švabinského a Arna Naumana. Praha: Academia, 2015. ISBN 978-80-200-2532-6.
 • Kokešová, Helena. Po stopách jednoho dopisu. In: Doubek, V.; Hájková, D. ed. Život plný neklidu. Sborník k devadesátinám historika Jaroslava Opata. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014, S. 201-213. Ad honorem eruditorum, 2. ISBN 978-80-87782-33-0.
 • Vojáček, M., Velek, Luboš, Kokešová, Helena, Power, M., Svobodová, J., Swierczeková, L., Vácha, Z. Marie Červinková-Riegrová: Zápisky II (1885-1886). Praha: Národní archiv, 2013. ISBN 978-80-7469-024-2.
 • Kokešová, Helena. Nepolitická politika dvorního rady Eduarda Alberta. In Marek, P. (ed.). Jan Šrámek a jeho doba. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011. S. 595-608, 758. ISBN 978-80-7325-252-6.
 • Kokešová, Helena. Tomáš. G. Masaryk a Antonín Rezek: mezi vědou a politikou. Korespondence T. G. Masaryk - Antonín Rezek. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2010 - (Bílek, J.; Kokešová, H.; Quagliatová, V.), s. 5-25. Korespondence TGM. ISBN 978-80-86495-69-9
 • Kokešová, Helena. Das Mäzenatentum Eduard Alberts. Collective and Individual Patronage and the Culture of Public Donation in Civil Society in the 19th and 20th Centuries in Central Europe. Praha: Institute of History, 2010 - (Hlavačka, M.), s. 425-454. Práce Historického ústavu AV ČR, v. v. i, Řada A/Series A - Monographia, 31. ISBN 978-80-7286-163-7
 • Kokešová, Helena. Literární tvorba - činnost vhodná pro ženy. Tereza Svatová a Kateřina Thomová. Cesty k samostatnosti. Portréty žen v éře modernizace. Praha: Historický ústav AV ČR, 2010 - (Vošahlíková, P.; Martínek, J.), s. 27-61. ISBN 978-80-7286-164-4Kokešová, Helena. Das Mäzenatentum Eduard Alberts. In Hlavačka, M. (ed.). Collective and Individual Patronage and the Culture of Public Donation in Civil Society in the 19th and 20th Centuries in Central Europe. Praha : Institute of History, 2010. s. 425-454. ISBN 978-80-7286-163-7.
 • Kokešová, Helena. Literární tvorba - činnost vhodná pro ženy. Tereza Svatová a Kateřina Thomová. In Cesty k samostatnosti. Portréty žen v éře modernizace. Praha : Historický ústav AV ČR, 2010. s. 27-61. ISBN 978-80-7286-164-4.
 • Kokešová, Helena. Nepolitická politika dvorního rady Eduarda Alberta. In Marek, P. (ed.). Jan Šrámek a jeho doba. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011. s. 595-608, 758. ISBN 978-80-7325-252-6.

Studie v impaktovaných časopisech

 • Holzer, Gerold, Kokešová, Helena. Adolf Lorenz und Tomáš Garrigue Masaryk – eine außergewöhnliche Begegnung. Wiener Medizinische Wochenschrift 170, s. 238–245 (2020)
 • Holzer, Gerold, Kokešová, Helena. Adolf Lorenz und sein Mentor Eduard Albert. Wiener Medizinische Wochenschrift 170 (2020). https://doi.org/10.1007/s10354-020-00752-3

Studie v recenzovaných časopisech

 • Kokešová, Helena. Ke stému výročí úmrtí Milana Rastislava Štefánika. Práce z dějin Akademie věd. Roč. 11, č. 1 (2019), s. 73-80. ISSN 1803-9448
 • Kokešová, Helena. Tomáš Garrigue Masaryk a ortoped Adolf Lorenz. Práce z dějin Akademie věd. Roč. 11, č. 1 (2019), s. 53-72. ISSN 1803-9448
 • Kokešová, Helena. Eduard Albert a Česká akademie věd a umění. Práce z dějin Akademie věd. 2015, Roč. 7, č. 1, s. 2-18. ISSN 1803-9448.
 • Kokešová, Helena. Milý Bächře. Ke vztahu Pavla Bächera a Herberta Masaryka. Práce z dějin Akademie věd. 2015, Roč. 7, č. 2, s. 219-252. ISSN 1803-9448.
 • Kokešová, Helena. Chirurg o chirurgovi. Arnold Jirásek a jeho práce o Eduardu Albertovi. Práce z dějin Akademie věd, 2012, Roč. 4, č. 2, s. 163-186. ISSN 1803-9448.
 • Kokešová, Helena. Vztahy Gustava Eima a Tomáše G. Masaryka. Český časopis historický. 2012, roč. 110, č. 1, s. 99-130. ISSN 0862-6111.
 • Kokešová, Helena. Fond Jaromíra Smutného v archivním souboru Ústavu T. G. Masaryka. Práce z dějin Akademie věd. 2013, roč. 5, č. 1, s. 105-112. ISSN 1803-9448.
 • Kokešová, Helena. Jindřiška Wurmová. Nový přírůstek do fondů Masarykova ústavu a Archivu AV ČR. Práce z dějin Akademie věd. 2013, roč. 5, č. 2, s. 237-242. ISSN 1803-9448.

Archivní pomůcky

 • KOKEŠOVÁ, Helena, BOTHOVÁ, Barbara. Tomáš Garrigue Masaryk. Osobní. Dílčí katalog. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2020. Archivní pomůcky, 5055, 381 s.