cart
0

21. ročník soutěže o Cenu Josefa Pekaře 2023

Výbor Sdružení historiků České republiky (Historického klubu 1872) a výbor Pe­kařovy společnosti Českého ráje vyhlašují dvacátý první ročník soutěže o Cenu Josefa Pe­kaře, v níž chtějí každoročně oceňovat nejlepší monografii z českých dějin v chro­nologickém záběru od středověku do současnosti.

Do soutěže mohou přihlašovat své monografie (vydané v knižní podobě nebo ve sborníku, přičemž minimální rozsah tištěné monografie činí 100 stran tisku) historičky a historici, kteří v době uzávěrky přihlášek nepřesáhli věk 35 let.

Pravidla soutěže jsou podrobněji uvedena ve Statutu Ceny Josefa Pekaře ze dne 17. ledna 2002: http://www.sdruzenihistoriku.cz/kategorie/pekar.html. Statut ceny byl rovněž publikován ve Zpravodaji Historického klu­bu, č. 2, roč. 12, 2001, s. 62–64, v č. 2, roč 13, 2003, s. 19–20 a v č. 2, roč. 15, 2004, s. 61–63.

Autorka či autor vítězné monografie bude oceněn(a) peněžní částkou, diplomem a zveřejněním výsledku na webové stránce Sdružení historiků České republiky a Pekařovy společnosti Českého ráje, popřípadě i v dalších sdělovacích prostředcích. Výsledek 21. ročníku soutěže o Cenu Josefa Pekaře bude slavnostně vyhlášen zástupci výboru Sdružení historiků a výboru Pekařovy společnosti, místo a termín slavnostního vyhlášení budou stanoveny po dohodě obou společností.

Uzávěrka 21. ročníku soutěže o Cenu Josefa Pekaře je 31. května 2023. Do ní je možno přihlásit monografie vydané v letech 2021 a 2022. Práce je třeba osobně předat nebo zaslat poštou na adresu:

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
Vlašská 9
118 40 Praha 1

spolu s průvodním – vlastnoručně podepsaným – dopisem, v němž budou uvedeny tyto údaje: název monografie, místo a rok vydání, desetiřádková charakteristika této monografie, datum narození autorky či autora a kontaktní adresa. Na obálku je třeba uvést poznámku: „Soutěž o Cenu Josefa Pekaře“.

Prosíme všechny zainteresované kolegyně a kolegy a též instituce, aby o vyhlášení soutěže o Cenu Josefa Pekaře informovali mladé historičky a historiky, a povzbudili je k účasti v této soutěži.

Jiří Kocian – Pavel Jakubec

za výbor Sdružení historiků České republiky a výbor Pekařovy společnosti Českého ráje

Přílohy