cart
0

Zemřel Josef Zumr

V úterý 2. července 2024 zemřel přední český filozof Josef Zumr (1928–2024), důležitá osobnost pro činnost Ústavu T. G. Masaryka.

Narodil se 19. března 1928 v Úmyslovicích u Poděbrad v úřednické rodině, většinu dětství a mládí však prožil v Táboře, kde roku 1947 maturoval na reálném gymnáziu. V letech 1947–1951 vystudoval filozofii a slovanské literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

V roce 1953 nastoupil do Filosofického ústavu Československé akademie věd a dalších dvacet let zde působil jako vědecký pracovník, v letech 1968–1969 též jako zástupce ředitele. Ve své vědecké práci se zaměřil především na vliv herbartismu v české a německé filozofické tradici a na dějiny české filozofie 19. a 20. století, zejména na dílo Augustina Smetany, Otakara Hostinského, T. G. Masaryka, J. L. Fischera a Ladislava Klímy, jehož originální osobnost a tvorbu přiblížil české kulturní veřejnosti opakovaně vydaným výborem Vteřiny věčnosti (1. vydání 1967, 2. vydání 1989).

V 60. letech, kdy patřil k protagonistům demokratizačního proudu v humanitních vědách, usiloval o objektivní zhodnocení myšlenkového odkazu nedávné české minulosti včetně díla Masarykova, řídil výzkumný úkol syntetického zpracování dějin české filozofie a v letech 1968–1970 vedl mezioborový tým Československé akademie věd pro studium dějin české otázky. V letech 1968–1969 se ve spolupráci s profesorem Janem Patočkou aktivně podílel na pokusu o obnovu Ústavu T. G. Masaryka a jeho přičlenění jako zvláštního pracoviště k Filosofickému ústavu ČSAV.

(...)

Na počátku 90. let se Zumr významně podílel na obnově Ústavu T. G. Masaryka. V březnu 1990 byl zvolen předsedou jeho kuratoria a v této funkci se účastnil všech jednání o financování a umístění ústavu, o restituci jeho archivních a knihovních fondů a posléze o začlenění ústavu do Akademie věd České republiky při současném zachování nadace Ústav T. G. Masaryka. Pohnutou historii této instituce, Masarykova archivu a knihovny soustavně zpracoval v knížce Dějiny Ústavu T. G. Masaryka, vydané roku 2012. Podílel se též na přípravě souborného kritického vydání Spisů T. G. Masaryka a v letech 1993–2023 byl kontinuálně členem jejich ediční rady.

Po Milanu Sobotkovi a Karlu Flossovi je Josef Zumr třetím z významných filozofů, kteří nás opustili v posledních třech měsících. Odešla v něm jedinečná, široce rozpjatá vědecká a kulturní osobnost, intelektuální gentleman pevného charakteru, osvědčeného v proměnách dob a režimů.

Celý nekrolog od našeho kolegy Josefa Tomeše si můžete přečíst na webu lidovky.cz.

Foto: Michael Wögerbauer