cart
0

Plán genderové rovnosti

Genderová rovnost je hodnotou, která je sdílena nejen na evropské úrovni a v legislativním prostředí jednotlivých států (např. Listinou základních práv a svobod, Antidiskriminačním zákonem, Zákoníkem práce, Evropskou sociální chartou apod.), ale je formulována i přímo v prostředí evropského výzkumného prostoru. Již od roku 2012 se zavádí pobídky ve smyslu zajištění srovnatelných pracovních podmínek pro výzkumnice a výzkumníky v Evropě a umožnění jejich mobility napříč výzkumnými týmy. Evropská komise podporuje tuto oblasti i v rámci Evropské charty výzkumných pracovníků a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků a následně oceňuje v rámci HR Excellence in Research Award (HR Award), prestižního ocenění udělovaného za excelenci v péči o lidské zdroje ve vědeckém prostředí.

Plán rovných příležitostí (GEP) je strategický dokument, který systematicky a strukturovaně definuje kroky k dosahování genderové rovnosti. Přijetím tohoto strategického plánu se Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., také veřejně zavazuje k podpoře genderové rovnosti jako jednoho ze svých rozvojových cílů a deklaruje, že rovné příležitosti jsou integrální součástí politiky ústavu.

GEP obsahuje konkrétní aktivity a opatření vedoucí k trvalým a udržitelným změnám, indikátory plnění a zahrnuje také vyhodnocování změn.

Přílohy