cart
0

Podatelna

Adresa pro doručování analogových dokumentů a dokumentů na přenosných technických nosičích dat:

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
Gabčíkova 2362/10
182 00 Praha 8

 • úřední hodiny podatelny: pondělí–pátek 9:00–15:00
 • digitální dokumenty jsou přijímány na elektronických adresách: mua@mua.cas.cz, sekretariat@mua.cas.cz
 • identifikátor datové schránky: cgsns2j

MÚA přijímá elektronické dokumenty v následujících formátech:

 • pdf (Portable Document Format),
 • PDF/A, ISO 19005 (Portable Document Format for the Long-term Archiving),
 • odt (Open Document Text), ods (Open Document Spreadsheet),
 • txt (prostý text, kódování CP-852, CP-1250, UTF-8),
 • rtf (Rich Text Format),
 • doc (MS Word Document),
 • xls (MS Excel Spreadsheet),
 • ppt (MS PowerPoint Presentation),
 • jpg/jpeg (Joint Photographic Experts Group),
 • png (Portable Network Graphics),
 • tiff (Tagged Image File Format),
 • gif (Graphics Interchange Format),
 • mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2),
 • wav (Waveform Audio Format),
 • mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3).

Další požadavky

 • Velikost datové zprávy podávané standardní elektronickou poštou, nikoliv přes datovou schránku: 4 MB
 • Velikost zprávy dodávané pres datovou schránku: 10 MB
 • Technické požadavky na obrazové dokumenty: rozlišení snímání nejméně 300 x 300 dpi, barevná hloubka nejméně 24 bitů nebo 256 stupňů šedi, jde-li výlučně o černobílé převádění.
 • Podporovaná předávací média: CD/DVD, USB flash memory stick.

MÚA nepřijímá:

 • komprimované, šifrované nebo spustitelné soubory ani soubory, do nichž bude přistup chráněn heslem,
 • datové soubory obsahující tzv. škodlivý kód (chybný datový formát nebo počítačový program způsobilý přivodit škodu na informačním systému, programovém vybavení nebo informacích MÚA, popřípadě způsobilý poškodit MÚA zneužitím informací). Projevem tzv. škodlivého kódu je rovněž stav, kdy dokument není uživatelsky vnímatelný – čitelný.
 • V případě doručení elektronického nebo analogového dokumentu u něhož byl zjištěn tzv. škodlivý kód a lze z něj identifikovat kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí jej MÚA o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se MÚA ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit nebo nelze odesílatele určit, MÚA dokument nezpracovává.
 • Podporovaná předávací média: CD/DVD, USB flash memory stick.

Zodpovědnost (včetně právní zodpovědnosti) za dodržení výše uvedených podmínek nese odesílatel.