cart
0

Bibliografie publikovaných textů Tomáše Garrigua Masaryka a prací o jeho životě a díle

Poskytovatel
MK
Kód projektu
DA00P01OLK001
Typ projektu
Vědeckodokumentární zhodnocení vývoje českého hudebního, divadelního a výtvarného umění, české literární historie, teorie a kritiky - profilace autorů, osobností, institucí. Propagace národní kultury v zahraničí
Rok zahájení
2000
Rok ukončení - konsolidovaný
2004
Řešitel/ka v MÚA
Jana Malínská
Hlavní příjemce
Masarykův ústav AV ČR

Přesto, že význam TGM a jeho díla přesahuje hranice českého státu, nemohou se badatelé opřít o bibliografii, která by umožnila poznání všech aktivit TGM. Jeho dílo je známé torzovitě a znalosti o ohlasech činnosti TGM jsou zcela nedostačující. Proto se museli editoři Spisů soustředit na vydávání prací, které k publikaci připravil sám autor. Průzkum knih, periodik a sborníků z let 1875?1937 je nutný nejen pro práci ediční, ale i pro práci odborníků různých oborů. Projekt by měl realizovat kolektiv studentů pod vedením jeho autorů. Dosavadní soupisy prací TGM a prací o něm uvádějí pouze knižně vydaná díla. Texty ze sborníků a periodik jsou známé torzovitě z dílčích, nesystematických soupisů. Podobně je tomu i s pracemi, publikovanými v cizích jazycích. Knezbytným úkolům patří prostudování některých německých periodik, do nichž TGM přispíval. Ostatní cizojazyčné prameny by měly být zpracovány dle českých ohlasů. Projekt bibliografie plánujeme na pět let.