cart
0

Československo-rakouské vztahy 1918-1938

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GP409/09/P636
Typ projektu
Postdoktorandské granty
Rok zahájení
2009
Rok ukončení - konsolidovaný
2011
Řešitel/ka v MÚA
Ota Konrád
Hlavní příjemce
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Projekt je věnován výzkumu vztahů mezi Československem a Rakouskem v meziválečném období. Cílem projektu je předložení odborné monografie, zpracovávající dané téma.