cart
0

Město jako laboratoř změny; stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život

Poskytovatel
AV ČR
Typ projektu
Strategie AV21
Rok zahájení
2020
Rok ukončení - konsolidovaný
2024
Hlavní příjemce
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Další příjemci
Archeologický ústav AV ČR, Brno; Archeologický ústav AV ČR, Praha; Etnologický ústav AV ČR; Filozofický ústav AV ČR; Historický ústav AV ČR; Masarykův ústav a Archiv AV ČR; Sociologický ústav AV ČR; Ústav anorganické chemie AV ČR; Ústav dějin umění AV ČR; Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR; Ústav fyziky atmosféry AV ČR; Ústav informatiky AV ČR; Ústav jaderné fyziky AV ČR; Ústav pro českou literaturu AV ČR; Ústav pro hydrodynamiku AV ČR; Ústav pro soudobé dějiny AV ČR; Ústav přístrojové techniky AV ČR; Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR; Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR; Ústav teorie informace a automatizace AV ČR; Ústav výzkumu globální změny AV ČR

Města dnes obklopují většinu obyvatel světa, dominují mu ekonomicky i svou spotřebou přírodních zdrojů. Jsou centry politického rozhodování a aktivismu i místem uplatňování technologických inovací. Bezpečný a kvalitní život je přitom podmíněn odolností a dlouhodobou udržitelností staveb a prostředí, které člověk vytvořil, buduje a bude dotvářet. Program se proto zaměřuje na sídelní stránku lidské existence, a to z hlediska jejích technických i kulturních a sociálních aspektů.

V první části nahlížíme na města jako na prostředí, v němž lze sledovat a zkoumat jak nejzávažnější výzvy a hrozby současnosti, tak i jejich kořeny a historii jejich proměn a reakcí na ně na prostorově vymezeném a přitom historicky utvářeném území. V této „laboratoři změn“ lze město zkoumat jako dynamický prostor migrací, měnících se hranic a komunikačních sítí, jako intelektuální a politický projekt, jako mocenské území, jako prostor mentální a kulturní a konečně jako místo pro život jeho obyvatel.

Druhá část pohlíží na lidská sídla z jiné perspektivy. Za centrální atribut lidského konání a života považuje stavitelství a architekturu. To již od počátku ovlivňuje a spoluvytváří ekosystém člověka, determinuje jeho ochranu a změny a vytváří neopakovatelné kulturně historické zásahy. Výzkum materiálů, konstrukcí a technologií patří k nejdynamičtějším oborům současné vědy, přičemž ambicí programu je jednotlivé obory spojovat a na základě diagnostiky, monitoringu a modelování jejich chování vyvíjet nové metody a postupy jak pro nové stavby, tak i pro konzervaci a restaurování památek.

Obě sekce propojuje zájem o perspektivy lidských sídel tváří v tvář výzvám klimatických změn, a to ve smyslu sociálních a historicky utvářených struktur i ve smyslu technických parametrů a odolnosti staveb. Výsledkem projektů propojujících přístupy technických, přírodních a společenských věd má být výzkum, jenž není omezenýmentálními horizonty jednotlivých oborů a produkuje sdělení relevantní pro veřejnost a využitelná v komerční sféře i ve sféře veřejného rozhodování.

Cíle:

  • Mezioborový výzkum měst a jejich sociálních, kulturních i ekologických proměn a výzev.
  • Vývoj inovativních metod diagnostiky materiálů, konstrukcí a životnosti staveb.
  • Vznik národního uzlu evropské infrastruktury pro výzkum a ochranu kulturního dědictví.
  • Aplikace technologie Medipix CERN v oblasti diagnostiky památek a uměleckých děl.
  • Vytvoření společného pracoviště AV a univerzitního sektoru zaměřeného na urbánní studia.